DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI SADECE SINAVA YÖNELİK DERSLERLE SINIRLANDIRILMASIN

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI SADECE SINAVA YÖNELİK DERSLERLE SINIRLANDIRILMASIN

Başlama tarihi:
16 Eylül 2022
İmzalar: 2.954Sonraki Hedef: 5.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

     Pandemi nedeniyle eğitim öğretime ara verilen bir buçuk yıllık süreçte öğrencilerimiz akademik olarak geride kaldıkları gibi eğitimin en önemli unsurlarından olan kültürel, sportif, sanatsal aktivitelerden de geri kalmışlardır. Akademik çalışmalar yüz yüze eğitimi tam olarak karşılamasa da uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlanmaya çalışılmış fakat öğrencilerin sosyalleşmesinin en önemli argümanları olan spor, sanat ve kültürel aktiviteler bu süreçte gerçekleştirilememiştir.

     Öğrencilerin bu eksikliklerinin tamamlanabilmesi ve sağlıklı bir neslin yaratılabilmesi için spor, sanat ve kültürel aktivitelere en az akademik çalışmalar kadar önem verilmesi gereklidir. Bu nedenle 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının sadece sınava yönelik derslerle sınırlandırılması uygulaması mutlaka değiştirilmelidir.

     1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen: “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu   bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;” şeklinde hüküm altına alınan Türk Milli Eğitimi Sisteminin temel amacı da göz önüne alınarak:

     Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre talep edecekleri, Beden Eğitimi, Spor, Müzik, Görsel Sanatlar, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü, Teknoloji ve Tasarım, Bilişim Teknolojileri gibi DYK açılmayan tüm meslek alan derslerini de kapsayacak şekilde, ortaokul ve liselerdeki tüm sınıflarda açılmasını, çalışma gruplarının; sınıf, yaş gözetilmeden öğrenci yetenek ve ilgisine göre oluşturulmasını talep ediyoruz.

Eğitim İş olarak Merkez Yönetim Kurulumuzun 14/09/2022 tarih ve 507 sayılı kararı gereği, Beden Eğitimi, Spor, Müzik, Görsel Sanatlar, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü, Teknoloji ve Tasarım, Bilişim Teknolojileri gibi DYK açılmayan tüm meslek alan derslerini kapsayacak şekilde, ortaokul ve liselerdeki tüm sınıflarda destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması için imza kampanyası başlatılmasına karar verilmiştir. Bu konuda üyelerimize ulaşılarak imza kampanyasına katılımın sağlanması ve imza tutanaklarının 30 Eylül 2022 tarihine kadar Genel Merkezimize ulaştırılması ve online imza kampanyasına devam ediyoruz.

Hemen destekle
İmzalar: 2.954Sonraki Hedef: 5.000
Hemen destekle