NO al tancament de Punts de Guaita Forestal de Catalunya, de vigilància contra incendis

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5.000!


Aquest estiu ningú vigilarà l'horitzó amb prismàtics des d'una torre de guaita, ni buscarà columnes de fum.

En aquests moments, Catalunya compta amb 48 torres de vigilància d'incendis i una plantilla de 96 Guaites (dos per torre) durant la Campanya Forestal, del 15 de juny, a mitjans de setembre, encara que en realitat treballaven uns 80 per places vacants.

El 64% del territori de Catalunya és terreny forestal. Aquest percentatge ha anat en augment a mesura que ha crescut l’abandonament del camp. El creixement de les àrees de bosc ha originat una continuïtat de la coberta vegetal que facilita els grans incendis. Sovint s’oblida que Catalunya és un país de forest, un dels més boscosos d’Europa.

 

Substituir la tasca de les Guaites Forestals per videocàmeres. Aquesta és la proposta que va donar a conèixer, el mes de febrer, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

L'informe emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) als sindicats, apuntava que es tracta d’un model “insostenible”. El 14 d’abril, la Generalitat Catalunya va fer el pas i va anunciar l’acord de Govern sobre el desmantellament del cos de Guaites Forestals.

Aquesta decisió es pren en base a l’informe justificatiu del canvi de model de detecció i vigilància d’incendis forestals per a l’any 2020, de data 3 de febrer de 2020, signat pel Sr. Manel Pardo i Sabartés, Director General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS).

Aquest informe adjunta un annex elaborat per l’empresa Forestal Catalana de l’any 2019 el qual entenem que ha estat redactat per tal de donar recolzament a la esmentada decisió, ja que des de la primera línia conté dades inexactes, incertes i, fins i tot, errònies. A tall d’exemple, s’esmenta que el cos de guaites forestals comença a realitzar les seves funcions durant els anys 90; quan realment el cos ve prestant els seus serveis des de principis dels anys vuitanta en què la Generalitat de Catalunya va assumir les competències que anteriorment realitzava el "Instituto para la Conservación de la Naturaleza" (ICONA).

També es fa esment a una sèrie de dades que no s’ajusten a la realitat. En concret, s’esmenta que en els darrers deu anys, dels deu mil avisos rebuts, tant sols 37 avisos han estat realitzats pel servei de guaites. Les dades són clarament i absolutament errònies, o falses més ben dit. En concret, l’últim any, el 2019, per ser el més recent, a l’informe hi consta un sol avís donat pel servei de guaites, fet que és totalment erroni ja que els avisos varen ser molts més.

D’aquesta manera, els avisos realitzats pel servei de guaites forestals han estat molt més nombrosos dels que consta a l’informe, i entenem que no es valora la nostra tasca, la qual ha de ser valorada com un factor més de prevenció de grans incendis, ja que nosaltres prestem els nostres serveis durant el mesos d’estiu, i la finalitat de la nostra feina es poder donar l’avís de presència de fum per poder afavorir una ràpida i efectiva intervenció dels serveis d’extinció.

En l'acord de Govern del 14 d'abril de 2020 s'esmenta entre d'altres coses que:

"Quant als riscos a què cal fer front, d’una banda s’ha observat i constatat una evolució en els períodes de risc d’incendis forestals com a conseqüència del canvi climàtic, que ja no es concentren majoritàriament en períodes determinats sinó que es desestacionalitzen. En aquest sentit, s’ha de remarcar la prevalença cada cop més important del nombre d’hectàrees cremades en incendis forestals i de vegetació fora del període d’estiu." 

I en comptes d'ampliar i reforçar la vigilància, allargant el període de vigilància i amb càmeres si s'escau, per arribar a visibilitzar "zones fosques" fora del camp de visió de les Guaites, la seva solució és tancar, els Punts de Guaita de la DGPEIS i que el personal deixi de prestar serveis.

Els llocs de treball actuals són especialment necessaris, en moltes zones amb poca densitat de població i on la cobertura telefònica és deficitària, en altres on la densitat de població és elevada i on la tasca de la Guaita és distingir entre columnes de fum, pols o la localització exacte de la columna, per informar a la Sala de Control de Bombers del perill real o si es tracta d'una falsa alarma, evitant així la sortida dels vehicles cap al lloc de l'avís, estalviant en recursos tant en l'enlairament d'helicòpters, com la sortida de camions, o derivar-los d'altres incidents. Per la qual cosa les trucades als 112 no són una garantia per alertar de tots els incendis.

Cal afegir que quan una Guaita comunica una Falsa Alarma no queda enregistrat com un servei i per tant la seva feina a nivell operatiu per al cos ha estat nul.la, tot i l'estalvi de temps, esforç i recursos, que es poden destinar a altres serveis.

No cal que ens esforcem molt per recordar grans incendis viscuts com el de la Torre de l'Espanyol (2019), Òdena (2015), l'Empordà (2012), Horta de St.Joan (2009), Catalunya Central (1998) i Bages-Berguedà i arreu del territori català amb gran simultaneïtat l'any 1994. Hi varem perdre molt, i no volem que pugui tornar a passar.

Proposem que, en lloc de plantejar substituir els guaites per càmeres de vigilància, s'aposti per complementar la seva feina amb l'ajuda de les tecnologies.

SOL·LICITEM, que el Govern reconsideri la decisió de suprimir el servei de Guaites Forestals de la Generalitat per a la campanya 2020, mantenint en funcionament les torres de vigilància, que reuneixen la seva aptitud amb una mínima inversió, ja que realment al nostre col·lectiu ens preocupa la situació de no protecció del medi davant de possibles incendis forestals que es poden donar, i no hem tingut grans demandes d'inversions, ens agrada la nostra feina, treballem aïllades, soles, però a gust i n'acceptem les condicions, treballem pel manteniment del patrimoni natural i per que no cremi, tal com recullen els ODS en els punts 13 (Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes) i 15 (Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat).

 

Signa i comparteix aquest manifest si creus que el territori cal que disposi de vigilància contra els incendis.

 

Col·lectiu de Guaites Forestals de la Generalitat de Catalunya