Amb l'alimentació dels nostres fills no s'hi juga! Anul·lem l'Acord Marc d'Ensenyament

Petición cerrada

Amb l'alimentació dels nostres fills no s'hi juga! Anul·lem l'Acord Marc d'Ensenyament

Esta petición ha conseguido 4301 firmas
FaPaC (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya) ha iniciado esta petición dirigida a DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT y

Demanem l'anul·lació de l'Acord Marc sobre menjadors escolars aprovat pel Departament d'Ensenyament del Govern en funcions de la Generalitat de Catalunya

Volem l'anul·lació de l'Acord Marc sobre els serveis de menjador de les comarques del Maresme i el Vallès Oriental aprovat pel Departament d'Ensenyament, ja que compartim la convicció que cal un marc regulatori diferent del que s'ha plantejat.

Els motius pels quals rebutgem aquest Acord Marc són els següents:

  1. Menysté el valor pedagògic del menjador escolar.
  2. Aparta les famílies de cada centre escolar de les decisions sobre el menjador de la seva escola.
  3. No compleix la moció 196/X sobre menjadors escolars aprovada pel Parlament de Catalunya.
  4. Afecta totes les escoles de les dues comarques incloent-hi les gestionades per les AMPA. No era aquesta la informació verbal rebuda.
  5. Pot afavorir la concentració dels menjadors escolars en mans de grans empreses.
  6. Està aprovat per un govern en funcions.
  7. Es licita un servei públic que l'administració ni presta ni paga.
  8. No respecta la llibertat d’elecció de les famílies i es mercantilitza la necessitat del servei menjador. 

Més informació sobre aquest Acord Marc i els seus efectes potencials

 

 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 4301 firmas

Comparte esta petición