Petición cerrada

Mantinguem una educació de qualitat a l'Escola Ginesta de Vilanova

Esta petición ha conseguido 928 firmasL’escola Ginesta enguany compleix 50 anys. Han estat cinquanta anys de treball constant per assolir un digne model educatiu, cinquanta anys que els distints claustres de mestres i equips directius han treballat per construir una escola pública de qualitat i oberta a la ciutat.

Professorat i AMPES han aconseguit el que avui és la Ginesta: una escola plural, especialment heterogènia i rica en diversitat. Una escola que malauradament el curs vinent patirà un greu revés a causa d’importants retallades en els seus recursos; unes retallades que han estat anunciades sense arguments que les fonamentin.

⋅ El Departament d’Ensenyament ha anunciat la supressió d’una línia de P3 de l’escola Ginesta per al curs 2017- 2018 perquè hi ha hagut poca demanda de places, tot i que se n’obren a d’altres escoles que cursos anteriors havien tancat línies de P3.

Ens preguntem: no seria més òptim mantenir totes les línies de P3 i equilibrar la demanda?
No seria més lògic baixar les ràtios de cada classe i garantir un aprenentatge de qualitat als infants?

⋅ El Departament d’Ensenyament també proposa la supressió de la denominació de Centre de Màxima Complexitat de l’escola Ginesta i la conseqüent pèrdua de recursos per al centre que això suposa.
La pèrdua d’aquests recursos comportarà, per exemple, la disminució d’hores de reforços i de desdoblaments de grups, tan necessaris per mantenir la qualitat a l’escola.
Per què es treuen recursos a l’escola Ginesta, si el seu projecte educatiu avala els bons resultats i el bon ús que s’ha fet d’ells al llarg dels anys?


Entenem que ambdues supressions són arbitràries i que en cap moment s’ha tingut en compte ni el projecte educatiu de l’escola ni, sobretot, les necessitats del centre, que com ja hem dit parteix d’una pluralitat especialment diversa de la comunitat educativa.

Davant d’aquesta situació reafirmem que l’escola Ginesta necessita mantenir les dues línies de P3, per oferir una base educativa adient a l’alumnat que es matricula enguany, i
la dotació de recursos com a Centre de Màxima Complexitat, ja que compleix una funció bàsica per a continuar treballant en el projecte educatiu de l’escola.

Està en joc la qualitat d’una escola pública; una qualitat aconseguida amb molta constància i esforç, que ha convertit la Ginesta en un agent vertebrador del seu barri i en un referent educatiu a la ciutat.

No permetrem que es perdi el que s’ha aconseguit en aquests 50 anys!Hoy: AMPA Escola Ginesta cuenta con tu ayuda

AMPA Escola Ginesta Vilanova necesita tu ayuda con esta petición «Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: Mantinguem una educació de qualitat a L'Escola Ginesta de Vilanova». Únete a AMPA Escola Ginesta y 927 personas que ya han firmado.