DEMANEM LA MATEIXA GRATUÏTAT A P2 PER A LES LLARS PRIVADES QUE PER A LES PÚBLIQUES.

DEMANEM LA MATEIXA GRATUÏTAT A P2 PER A LES LLARS PRIVADES QUE PER A LES PÚBLIQUES.

2523 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Som Educació de Base ha iniciado esta petición dirigida a Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

A resultes de les declaracions del Molt Honorable senyor Pere Aragonès sobre la gratuïtat de P2 per al proper curs 22-23 tots els centres privats del primer cicle d’educació infantil autoritzats pel Departament d’Educació volem deixar palès que hem estat novament ignorats pel nostre Govern, deixant-nos al marge del desplegament de les polítiques educatives i formatives de la XVII legislatura.
 
El Departament d’Educació es planteja construir un país on l’EDUCACIÓ tingui un paper destacat. L’objectiu principal del Govern és garantir el dret a l’educació de TOT l’alumnat, amb la màxima inclusió i sense SEGREGACIÓ.
 
En la memòria on es detallen les línies estratègiques del Departament, es manifesta l’inici d’una nova etapa en l’educació de Catalunya, on es planteja la necessitat de seguir avançant en la millora i la transformació del sistema educatiu català.
 
 
Per tot l’anterior, MANIFESTEM QUE:
 
1. FINANÇAMENT DISCRIMINATORI:
 
El Govern de la Generalitat HA PRES EL CAMÍ DE DISCRIMINAR CLARAMENT els infants i les famílies usuàries de la xarxa privada de llars d’infants envers els usuaris de la xarxa municipal o pública. Amb aquesta decisió, la Generalitat deixa de ser JUSTA amb tots els ciutadans.
 
Aquesta gratuïtat ha de ser IGUAL per a tots els infants que assisteixen a l’escola bressol, pública o privada, per tal que puguin escollir lliurament el centre educatiu per al seu fill o filla. Si no és així, on quedarà l'ELECCIÓ REAL de centre per part de les famílies? On queden els projectes singulars que algunes llars d’infants privades han creat i fet créixer durant tants i tants d'anys a Catalunya?
 
El Departament no coneix la realitat de moltes escoles bressol municipals, ja que la gestió de moltes d’elles està en mans d’empreses privades, que hi implementen el seu projecte educatiu. Les escoles bressol municipals gestionades per empreses privades seran considerades doncs escoles bressol privades o públiques? Si se segueixen considerant municipals, aquestes empreses seran les grans beneficiaries d’aquesta mesura, generant un greuge comparatiu molt injust.
 
Aprofitem per recordar-li que una de les mesures proposades pel seu govern era :
 
1. Avançar cap a la gratuïtat progressiva de l’educació entre els 0-3 anys a través de diferents línies de subvenció i finançament que compensin les aportacions de les famílies; especialment les que es troben en situacions de pobresa o vulnerabilitat.
2. RECONEIXEMENT DE LES LLARS D’INFANTS ACTUALS, així com de la promoció de centres públics i privats que s’hagin d’autoritzar per tal de donar resposta a la realitat d’aquests centres.
 
Vostès parlen d’equitat? D’igualtat d’oportunitats? O de segregació?
 
ON ÉS LA LÍNIA DE FINANÇAMENT DE LES NOSTRES FAMÍLIES?
 
 
2. PÈRDUA DE LLOCS DE TREBALL:
 
La proposta del Govern contribuirà a fer insostenible les petites i mitjanes empreses privades dirigides per dones emprenedores que, bàsicament, contracten dones.
 
SOM DONES QUE DONEM FEINA A DONES I TREBALLEM PER FACILITAR LA CONCILIACIÓ LABORAL DE MOLTES DONES. Aquesta és la realitat del sector Sr. President!
Aquesta mesura fomenta la destrucció de llocs de treball ocupats en la seva majoria per dones. 
 
Cal garantir la supervivència d'un sector que acabarà posant en risc la continuïtat laboral de tot un col·lectiu molt feminitzat. Estem parlant de més de 6.000 llocs de feina!
 
A més, l’existència del nostre gremi ha ajudat, des de fa més de 40 anys, moltes dones a aconseguir una conciliació laboral i familiar real. 
 
Tenim el convenciment que el Departament d’Educació s’ha oblidat completament de la tasca que hem fet durant tots aquests anys. 
 
Un escenari amb aquest futur incert per a totes aquestes dones és propi d’un govern d’esquerres que aposta per la igualtat i que es fa dir “feminista”?
 
 
3. SECTOR INVISIBLE:
 
El Departament d’Educació ha demostrat històricament un gran desconeixement sobre el cicle del 0-3. Ens hem sentit invisibles en infinitat de moments deixant palès que per a la Generalitat l’educació començava als 3 anys i tot allò previ era simplement “guarda d’infants”.
 
No oblidi mai que, en els seus orígens, la majoria de llars d’infants de Catalunya han estat  iniciatives privades, fet que ha ajudat els municipis a oferir una cobertura educativa de qualitat a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, alhora que es generaven llocs de treball per a moltes dones.
 
La nostra indignació és màxima ja que novament el Departament ens ha exclòs de la presa de decisions i creiem que s’està actuant sense conèixer els efectes reals sobre el nostre sector.
 
Recordem, per exemple, que en el moment del confinament per la Covid-19 se’ns va posar al sac dels “serveis”.
 
ESCOLA BRESSOL/LLAR D’INFANTS=SERVEI?  Novament el Departament demostra no conèixer el sector.
 
La Llei Orgànica d’Educació, en el seu article 3, especifica els ensenyaments reglats a Catalunya, l’etapa 0-3 està definida en els articles del 12 al 15.
 
Aquesta llei, publicada també al BOE, determina que l’escola bressol (pública o privada) forma part dels ensenyaments reglats que depenen del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i, en cap cas, a l’Agència Catalana del Consum.
 
Les llars d’infants privades, per tant, som centres escolars reglats i formem part de la xarxa d’escoles de Catalunya que, de fet, en aquesta etapa oferim gairebé la meitat de les places disponibles al nostre territori, on hi ha un total de 529 escoles bressol privades.
 
Per tant, també FORMEM PART DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ.
 
Juntament amb l’escola pública i municipal, som part del teixit educatiu de les nostres ciutats. Aquesta pluralitat és una de les característiques del model català d’escola bressol, clarament en risc d’extinció.
 
I parlem, per suposat, de centres AUTORITZATS/ACREDITATS PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, no d’establiments que es presenten com a “educatius” sense estar regulats i molts dels quals només necessiten una llicència mediambiental per poder funcionar.
 
NO PODEM QUEDAR-NOS DE BRAÇOS PLEGATS!
 
Avui, podem dir que el 40 % dels centres autoritzats per impartir el primer cicle d’educació infantil de tot Catalunya no ha rebut CAP comunicació oficial per part del Departament d’Educació prèvia al seu pronunciament sobre la gratuïtat de l’escolarització de P2, sinó que hem anant coneixent la situació a través dels mitjans de comunicació. 
 
 
4. MALBARATAMENT DE RECURSOS PÚBLICS:
 
A l'oferta pública actual tenen cabuda tots els infants de P2 de totes les ciutats i pobles de Catalunya? Es construiran més escoles municipals/públiques per tal de donar educació a tots als infants o s'adequaran espais en escoles públiques de 3 a 12 anys? Si fos la primera opció, s’estarien creant places totalment innecessàries, ja que l’OFERTA PRIVADA POT COBRIR aquesta demanda i, per tant, s’estarien malbaratant recursos públics. La segona proposta suposaria el trencament del cicle 0-3 sense tenir en compte ni premisses pedagògiques ni les necessitats dels infants i de les seves famílies.
 
Aquest any el Departament d’Educació ha realitzat un estudi del cost real de a plaça a l’escola privada de Catalunya. Estarem encantades d’analitzar amb vostès la diferència de cost entre la plaça pública i la privada en igualtat de condicions.
 
Esperem que el Departament d’Educació sigui conscient, d’una vegada per totes, de LA QUALITAT, EL COMPROMÍS, LA CONTRIBUCIÓ I L’EFICIÈNCIA DE TOT EL NOSTRE SECTOR. Potser aquest estudi que s’està duent a terme posarà de manifest que el cost d’una plaça pública equival al de dues de privades...
 
Confiem en que la tasca sobrevinguda que ens han fet realitzar aquest any a les escoles bressol (estadística que havíem de respondre en 20 dies) surti a la llum i il·lumini el Govern!
 

PER TOT L’EXPOSAT RECLAMEM LA MATEIXA GRATUÏTAT A TOTES LES FAMÍLIES QUE OCUPIN PLACES DE P2 D’ESCOLA BRESSOL A CATALUNYA, INDEPENDENTMENT DE LA SEVA TITULARITAT.
 
 
NO DISCRIMINEM ELS INFANTS DE CATALUNYA!

2523 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!