เรียกร้องให้ทปอ.เปิดรอบ 3/2 ในระบบ TCAS เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!


เนื่องจากการจัดการระบบ TCAS ได้เริ่มใช้เป็นปีแรก ทำให้เกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการวางระบบที่ไม่รัดกุม จากการที่ให้กสพท.(แพทย์) เป็นหนึ่งในอันดับในการคัดเลือกร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 3 อันดับ (รวมกสพท.แล้วเป็น 4 อันดับ) เด็กสามารถติดได้ทุกอันโดยใช้คะแนนเป็นเกณฑ์ตัดสิน ดิฉันในฐานะ #Dek61 เห็นถึงความไม่ยุติธรรมที่ต้องให้เด็กทั่วไปต้องมาแข่งคะแนนกับเด็กที่คะแนนสูงระดับสอบแพทย์ เพราะระบบประมวลผลให้เด็กที่คะแนนสูงติดหลายคณะ ซึ่งสุดท้ายแล้วสัมภาษณ์ได้ที่เดียว ทางมหาวิทยาลัยเกิดที่นั่งว่าง อีกทั้งเสียโอกาสแก่เด็กที่ควรจะติดแต่โดนระบบกีดกันที่นั่ง

จึงอยากร่วมลงชื่อให้ทปอ.จัดเพิ่มรอบ 3/2 หลังจากเคลียร์ริ่งเฮาส์รอบ 3 เพื่อรับนักเรียนเข้าโดยเกณฑ์รอบ 3 ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบด้วยการทบไปรอบ 4 ซึ่งเกณฑ์คะแนนต่างกัน

แนวทางการแก้ไข(หากเป็นไปได้ ไม่ติดขัดเหตุสุดวิสัย เว็บล่ม ฯลฯ)

4-5 มิ.ย สอบสัมภาษณ์รอบ 3/1                            6-10 มิ.ย เปิดยื่นรอบ 3/2                                      ประกาศรายชื่อภายใน 15-16 มิ.ย ก่อนยื่นรอบ 4