Enerji Verimli Binalar için sen de payına düşeni yap, Gönüllüler Platformu'muza katıl.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


"Müdür Yollarda Platformu”nda biz...

Türkiye’de, binalarda enerji ihtiyacını karşılamak için müsrifçe sarf edilen kaynakların tasarrufunu sağlayarak,

 • bu tasarruflarla halkımızın ekonomik yaşam standartlarını artırmak,
 • enerjide dışa bağımlılığı azaltarak Ülke Ekonomisi ve Milli Güvenlik politikalarımıza katkı sağlamak,
 • fosil yakıt tüketimini düşürerek, Karbon Gazı Salınımlarını azaltmak,
 • bu sayede doğayı ve çevreyi korumak

amacıyla hareket ederiz.

"Müdür Yollarda Platformu”nda biz...

Enerji Verimli Binalara yönelik kamuoyu oluşturmak ve toplumu bilgilendirmek amacıyla kendi payına düşeni yapan ya da yapmak isteyen 

 • proje ve fikir sahiplerini,
 • gönüllüleri,
 • destekçileri,
 • ve sponsorları

buluşturur, onlara destek olur, yol gösterir, projelerin hayata geçmesi ve istenilen sonuçlara ulaşabilmesi için gerekli fikri ve maddi kaynakların bulunması için çalışır ve bu sayede bağımsız insiyatif sahiplerinin gayretlerini bir araya getirerek kolektif sonuçlara ulaşırız.

"Müdür Yollarda Platformu”nda biz...

Binalarda Enerji Verimliliği ile ilgili, her türlü menfaatten ari olarak sadece ülkemiz ve insanımız çıkarları doğrultusunda hareket eden gönüllüleri bir araya getirerek, kamuoyunun ilk başvuracağı, en güvenilir referans noktası olma vizyonu etrafında birleşiriz.

"Müdür Yollarda Platformu”nda biz...

 • Kısa Vadede:   Binalarda, mevcutta 150-300 kWh/m2 olan yıllık enerji tüketiminin 100 kWh/m2 değerinin altına indirilmesine,
 • Orta Vadede:   Binalarda, yıllık enerji tüketiminin Pasif Ev standardı olan 15 kWh/m2 değerinin altına indirilmesine.
 • Uzun Vadede:    Sıfır Enerji Binalar üretilmesine

yönelik kamuoyu oluşturulması ve paydaşların bilgilendirilmesi hedefleri uyarınca eylemler gerçekleştiririz.

Sen de kendi payına düşeni yapmak için "Müdür Yollarda" Enerji Verimli Binalar İçin Gönüllüler Platformu'na, aramıza katıl....

www.muduryollarda.org