Afganistanlı kadın ve kız çocukların güvenliğini, hak ve özgürlüklerini koruyun!

Afganistanlı kadın ve kız çocukların güvenliğini, hak ve özgürlüklerini koruyun!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 35.000.
35.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
UN ve tarafına Zehra Nazlı bu kampanyayı başlattı

Click here for English

15 Ağustos Pazar günü, Afganistan cumhurbaşkanının ülkeyi terk edişi ve baskıcı bir rejimi benimseyen Taliban’ın 20 yıl sonra yönetimi tekrar ele geçirmesinin ardından Afganistan yeni bir insani kriz ile karşı karşıya. Özellikle ülkenin en fazla risk altında bulunan grubu olan kadınlar ve kız çocukları, geleceklerine yönelik derin endişe ve kaygı içindeler.
 
Taliban’ın geçiş sürecinde hükümet çalışanlarına ve hak savunucularına misilleme yapmayacağı ve kadınların eğitim, çalışma hakkı da dahil olmak üzere birçok hakka Şeriat kurallarına göre sahip olacaklarına dair açıklamalar yapması haklı endişeleri gidermek için yeterli değil. Taliban bu açıklamalarla her ne kadar ılımlı bir görüntü vermeye çalışsa da, bölgeden gelen haberler eylemlerinin aynı doğrultuda olmadığını gösteriyor. Zira Taliban sivillere yönelik saldırılara devam ediyor ve yaptığı güncel açıklamalar ciddi insan hakları ihlalleri barındırıyor. Ayrıca iktidarda olduğu 1996-2001 yılları arasında;

 • Kadınların yüzleri görünmeyecek şekilde örtünmeden ve yanlarında erkek bir refakatçi olmadan dışarı çıkmasını,
 • Okula gitmesini ve çalışmasını,
 • Siyasete atılmasını ya da kamusal alanda konuşmasını yasaklamıştı.
 • Sağlık çalışanlarının tamamen erkeklerden oluşması nedeniyle yanında bir erkek olmadan kadınların sağlık hizmetlerine erişmeleri de mümkün değildi.
 • Kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet ve zorla 'evlilik' yaygındı.

Son 20 yılda zorlu koşullar altında kazanılmış hak ve özgürlükleri kaybederek belirsiz bir geleceğe terk edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Afganistanlı kadınların direnişini görüyor ve destekliyoruz.
 
Bu süreçte Afganistan'da bulunan kadın ve kız çocuklarının güvenliklerinin ve kazanılmış haklarının korunması için Acil Eylem Planı talep ediyoruz! Bu plan şunları içermeli:

 • Kadın ve kız çocuklarını önceliklendiren acil uluslararası mülteci planı,
 • Yüksek risk altındaki kadın ve kız çocukları için hızlandırılmış bir sığınma planı,
 • Acil vize programı ve kadınların sığınma taleplerinin önceliklendirilmesi,
 • Ülke dışına çıkmak isteyen kadın ve çocuklar için güvenli bir çıkış yolu sağlanması ve tahliyelere destek olunması,
 • Sınır dışı etme ve geri gönderme uygulamalarının askıya alınması,
 • Hükümetler tarafından uygulanan göç politikalarıyla ilgili toplumun bilgilendirilmesi,
 • Siyasi alanda faaliyet gösteren kadınların geçiş hükümeti süresince güvenliklerinin temin edilmesi ve görevlerine devam etmesinin sağlanması,
 • Geçiş döneminde bir tehdit unsuruna dönüşen belirsizliklerin giderilmesi ve krizi çözmek için alınacak aksiyon planlarında Afgan kadınlara ana paydaşlar olarak yer verilmesi,
 • Afgan kadınların ülkenin geleceğine ilişkin tüm meselelerde görüşmelere katılması, herhangi bir anlaşmanın imzalanması ve uygulanması esnasında öncü bir konumda olmasının desteklenmesi,
 • Kadınların haklarına zarar verici herhangi bir barış anlaşmasının desteklenmemesi,
 • Afganistan'daki kadınların, özgür ve güvenli bir şekilde hareket etme ve kısıtlama veya misilleme korkusu olmadan eğitime ve çalışmaya devam etme hakkı,
 •  Afganistan'daki kadınların sağlık hizmetlerine erişim hakkı
 • Afganistan'daki kadınların siyasete, hukuka, STK çalışmalarına tehdit unsurları olmadan katılma hakkı

Afganistanlı kadın ve çocukların yaşadıkları ve yaşayabilecekleri her şey, hepimizin sorumluluğunda!

Kadın hakları mücadelesi ve dayanışmasının evrensel olduğunu gösterme, kadınların sesini duyurma zamanı!

Lütfen imzalayın ve paylaşın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 35.000.
35.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.