Smart customs tətbiqində məcburi bəyanetmənin ləğv edilməsini tələb edirik!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Biz aşağıda imza edənlər, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən yaradılan və heç bir qanunda, qərarda adı çəkilməyən bu tətbiqinin fəaliyyətini dayandırılmasını, vətəndaşların xaricdən ehtiyac duyduqları məhsulların məcburi bəyanetmədən əvvəlki qaydada Azərbaycana idxal edəbilməsini tələb edirik.