Smart customs tətbiqində məcburi bəyanetmənin ləğv edilməsini tələb edirik!

Smart customs tətbiqində məcburi bəyanetmənin ləğv edilməsini tələb edirik!

988 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
Dövlət Gömrük Komitəsi ve tarafına Azerbaycan Vetendasi bu kampanyayı başlattı

Biz aşağıda imza edənlər, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən yaradılan və heç bir qanunda, qərarda adı çəkilməyən bu tətbiqinin fəaliyyətini dayandırılmasını, vətəndaşların xaricdən ehtiyac duyduqları məhsulların məcburi bəyanetmədən əvvəlki qaydada Azərbaycana idxal edəbilməsini tələb edirik.

988 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.