İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının tüm maddeleri 01​.​01​.​2021 tarihinde yürürlüğe girsin..

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının tüm maddeleri 01​.​01​.​2021 tarihinde yürürlüğe girsin..

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Cumhurbaşkanlığı ve tarafına Ceyhun Targın bu kampanyayı başlattı

Covit-19 Pandemisi  sebebi ile 2020 Nisan ayında İSG Sınavlarının yapılamaması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 6.ve 7. Maddelerinin ertelenme gerekçesi olarak gösterilmiş idi. 07.11.2020 (bugün) İSG Sınavları gerekli tedbirler alınarak başarı ile yapıldı. Bu aynı şekilde önümüzdeki dönem sınavlarının da rahatlıkla yapılabileceğini göstermiş, böylece yasanın ertelenmesi ile ilgili en önemli gerekçe ortadan kalkmış oldu. Yasanın tüm hükümleri ile yürürlüğe girmesini 31.2.2023 tarihine kadar beklemenin kabul edilebilir hiç bir gerekçesi yoktur. 18 Haziran 2020 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değerlendirmede de komisyon üyelerinin  neredeyse tamamının ivedilikle İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının revize edilerek biran evvel yürürlüğe girmesi yönünde bir iradesinin olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle 6331 sayılı yasa bekletilmeksizin tekrar TBMM gündemine getirilerek 6.ve 7. maddeleri yürürlüğe girmeli, takiben ilgili yönetmeliklerde kapsamlı bir revizyon tüm tarafların (işçi, işveren, İSG STK'ları  ve ilgili bakanlıklar)  geniş katılımı ile ele alınarak yapılmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ertelenemez..!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.