Kampanya Kapatıldı

Ehl-i Sünnet Alimler Birliği Mutlaka Kurulmalıdır

Bu kampanya 279 destekçiye ulaştı


Ehli sünnet alimler Birliği kurulsun.Diyanet İşleri Başkanlığı ve ehli sünnet olan ilahiyat fakülteleri rektörleri bozulan itikat esaslarının korunması ve i'tikadımıza ters düşen fetvaların kontrolü, düzeltilmesi için bu adımı atmak zorunda dır.bu artık kaçınılmaz olmuştur.konferanslar yaparak ehli sünnet olan alimler i bir araya getirilerek gerek medya gerek kamu spot u olarak tv lerde anlatılmalı.sizde üşenmeden bu kampanyanın yayılması için bize yardımcı olmalısınız Ehl-i Sünnet ve’l-cemaat, Hz.Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem)’in sünnetine, ashabının ve onların yollarını izleyenlerin sünnetine; itikad, söz ve amel hususlarında sımsıkı sarılanlar ile bu şekilde dosdoğru tabi olup, bid’atlerden uzak duran kimselerdir. Bunlar kıyamet gününe kadar ilahi yardıma mazhar olarak kalacaklar, varlıklarını sürdüreceklerdir. Bunlara uymak hidayet, muhalefet ise sapıklıktır. Ehlisünnet vel-cemaat bir takım özellik ve niteliklerle diğerlerinden ayrılır. Bunlardan bazıları şunlardır: 1-Ehli sünnet vel-cemaat, ister itikad, ister ahkâm, ister yaşayış bakımından ifrat ve tefrit, aşırı gitmek ile katılık arasında tam itidal üzere olanlardır. O halde bu ümmet diğer ümmetler arasında orta yolu izleyenler olduğu gibi, onlarda bu ümmetin fırkaları arasında (orta yolu izleyen) olanlardır. 2-Dinin hükümlerini sadece kitap (Kuran) ve sünnetten alırlar. Bunlara gereken önemi verirler. 3-HZ.Resulüllah’ın (SALLALLAHU TEALA ALEYHİ VESSELLEMİN) hallerini, sözlerini, fiillerini insanlar arasında en iyi bilen onlardır. Bundan dolayı sünneti en çok seven ve uyan da onlardır. 4-Din hususunda düşmanlıkları terk ederler, düşmanlık yapanlardan uzak dururlar. 5-Selef-i Salih’i (Geçmiş büyükleri) tazim eder, selef yolunun en esenlikli, en ilme uygun ve en muhkem olduğuna inanırlar. 6-Tevili kabul etmez, şeriata teslim olurlar. 7-Nakli (ayet ve hadisi) akıldan üstün tutarlar. 8-Onlar İslam, sünnet ve cemaatin dışında başka bir isim almazlar. 9-Sahih akideyi, dosdoğru dini yaymaya, insanlara bunları öğretip, doğruya iletmeye, onlara içten nasihat edip, onların işleriyle ilgilenmeye önem verirler. 10-Cemaate ve kaynaşmaya çokça gayret ve teşvik ederler. Ayrılıkları ve tefrikayı bir kenara bırakır, insanları bundan sakındırırlar. 11-Yüce Allah, onları birbirlerini tekfir etmekten korumuştur. Başkaları hakkında da ilme ve adalete uygun olarak hüküm verirler. 12-Karşısındakini yenmek için değil, hükmün aydınlığa çıkması için tartışırlar. Bu akide insanları birleştiricidir. Diğer yollara baktığınız zaman tefrikaları ve çekişmeleri görürsünüz.EHLİ SÜNNET VE'L CEMAAT Mezheb değil YÜCE İSLAMI AZİMU ŞAN DİNİMİZİN İ'TİKADIDIR, KENDİSİDİR.Ehli sünnet dışı görüşler bir yandayken diğer yandanda   kişiyi dinden çıkartacak inanları yaymaya çalışan ehli sünnet dışı(bidat ehli fırkaların) 'hocalarına(!)' karşı Tek başına Reddiye yapan, bu konudan taviz vermeden Ehli sünneti müdafaa eden  Cübbeli Ahmet Hocaefendinin öncelikle Reddiye  videolarının duyurulması, her yerde paylaşılılıp ulaştırılması BU BİLİNCİN YERLEŞMESİ VE TEHLİKENİN FARKINDALIĞINI DUYURMAK İÇİN ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİDİR, AKSİ HALDE BU VEBALDEN KURTULAMAYIZ ! BU KAMPANYANIN DUYURULMASI VE REDDİYE VİDEOLARININ HER YERDE GÜNDEM OLMASI BU ZAMANDA EHLİ SÜNNETE DİNİMİZE EN EN BÜYÜK HİZMETTİR! 

 Bugün Mahmud Osman imzanı bekliyor!

Mahmud Osman ŞAHİN bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Cumhurbaşkanlığı: Ehl-i Sünnet Alimler Birliği Mutlaka Kurulmalıdır». Mahmud Osman ve imza atan diğer 278 kişiye katıl.