Kampanya Kapatıldı

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK YÖNETMELİĞİ GÜNCEL TIP İLE ENTEGRE ŞEKİLDE GÜNCELLENSİN

Bu kampanya 426 destekçiye ulaştı


Emniyet Hizmetleri Sınıfında PMYO, POMEM, PAEM, PÖH VE ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ aracılığıyla görev almak isteyen, vücudunda yapılan tetkiklerle bazı farklılıklar ortaya çıkan ya da rahatsızlığı sebebiyle ilaçla ya da ameliyatla şifa bulan, ilgili uzman doktorlarca, güncel tıpça kişilerin sağlıklı olarak kabul edildiği kişilerin Emniyet Hizmetleri Sağlık Yönetmeliğine göre Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev alması kabul edilmeyen kişilerin mevcudiyeti sebebiyle bu kampanya başlatılmıştır.

Tetkikler ile ortaya çıkan ya da geçmiş tedavi ve ameliyat öyküsü olan kişiler tıp tarafından sağlam kabul ediliyor ise Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışabilmeliler. Ancak şuan ki uygulama, tetkikler ya da müracatta ki forma aday kişice yazılan ameliyat öyküleri mevcut yönetmelikte A sınıfı dışındaysa görev alamaz şeklindedir. Oysa ki bu uygulama tıbba güven duymamak anlamına gelir. Olması gereken yönetmeliğe göre doktorun karar vermemesi, tıbba göre karar verilmesidir. 

     Yönetmelikte, Emniyet Hizmetleri Sınıfına girişte A dilimi sağlık şartı aranır, görev almış kişilerde A,B,C dilimi sağlık şartlarını taşıyan kişiler faal çalışmaya devam eder şeklinde ibare bulunmaktadır. Eğer ki A, B ve C dilimi faal görev almak için engel değil ise göreve giriştede engel olmamalıdır. Mevcut görevdeki A,B ve C sağlık dilimindekiler gibi Emniyet Hizmetlerinde görev almak isteyen yönetmeliğe göre A,B ve C sağlık dilimindekilerde vatanına bağlı, canı pahasına vatanını savunacak kişilerdir ve göreve girişte tıpça sağlıken bir engel oluşturacak durumları yok ise göreve kabul edilmelidirler.

Dolayısıyla ilgili kurum - makamca sevk edilecek hastahane tarafından yapılan tetkik ve inceleme sonucu vücut bütünlüğü, vücut hareket ve fonksiyonları yerinde olan A,B ve C diliminde ki istekli adaylardan yönetmeliğe göre değil tıpa göre ilgili hastanece olur raporu alanlar bu şanlı göreve alınmalıdırlar.

Mevcut yönetmelikte x hastalık A dilimi, y hastalık B dilimi, z hastalık C dilimidir, ilgili hastane yetkilileri, adayda yapacağınız tetkik ve inceleme ile aday hangi dilimdedir  tespit edin ve A dilimindeyse "olur" yazın değilse "olmaz" yazın şeklindedir.

Yönetmeliğin, "ilgili hastane, tıbba göre aday Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev almaya uygun mudur" anlamına gelecek şekilde ya da tıp gerçeklerine, hukuka uygun şekilde güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum.

 

 Bugün Fatih imzanı bekliyor!

Fatih BÜTE bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «CUMHURBAŞKANI: EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK YÖNETMELİĞİ GÜNCEL TIP İLE ENTEGRE ŞEKİLDE GÜNCELLENSİN». Fatih ve imza atan diğer 425 kişiye katıl.