Kampanya Kapatıldı

Timur'un Çaycılık Yapan Torunları Türkiye'ye Getirilsin

Bu kampanya 56 destekçiye ulaştı


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Timur’un türbesini ziyaret ettti ve bu ziyaret ile düşman bildiğimiz ama özbeöz Türk olan hükümdarın mezarı ile ailesinin âkıbeti üzerine bir çalışma başlatmamız gerektiğini bizlere gösterdi.

Timur'un, Cengiz'in, Babür Şah'ın son torunları Hindistan Kalküta'da bir gecekonduda ölmemek için mücadele veriyor, sokakta çaycılık yapıyor ve dilenci muamelesi görüyorlar. 

Timur’un gelini ve son nesilden gelen torunlarının annesi Sultana Begüm. Kalküta’da çaycılık yapan Timurî prensesi bir gecekonduda yaşıyor.

Atalarımızın soyundan gelenlere yapılan bu muameleye Türk evlatları olarak biz dur demezsek kim dur diyebilir?

Sultan Begüm ile iki torunu Kalküta’daki gecekondularından alınıp Türkiye’ye getirilecek olsalar hem bizi perişan eden Ankara Savaşı’nda uğradığımız büyük bozguna karşı âtıfetimizi göstermiş, hem de hayalimizdeki “birlik” konusunda çok önemli bir adım atmış oluruz...Bugün Emre imzanı bekliyor!

Emre Özdeş bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Cumhurbaşkanı: Timur'un Çaycılık Yapan Torunları Türkiye'ye Getirilsin». Emre ve imza atan diğer 55 kişiye katıl.