Diyetisyenlerin ek göstergesi 3600 olmalı!

Diyetisyenlerin ek göstergesi 3600 olmalı!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tarafına Genç Diyetisyenler bu kampanyayı başlattı

Arkadaşlar bizim yer almadığımız yeni çıkacak 3600 ek
gösterge yasası hepimizi olumsuz etkileyecek.

Siz de durumunuza uygun sendika, oda, dernek, web sitesi mail vb. acilen yasa çıkmadan herkese her yere iletmemiz lazım.

Hiçbir performans ödeneği almadan, poliklinikte günlük 100 hasta, kliniklerde ortalama 50 şer hasta bakarak, 3000 kişiye diyet ve normal yemek çıkartarak , mutfak-yemekhane, TPN, hastane risk değerlendirme gibi hizmetlerde çalışıyoruz. 

Bir çok yetkinlik sertifikası olan bir diyetisyen olarak maaşım 2.500 civarında. Neredeyse asgari ücretle bu kadar yoğun çalışmamıza rağmen yeni çıkacak 3600 ek gösterge yasasında sadece hemşirenin zikredilmesi, hastane yükünü kaldıran biz
sağlık lisansiyerlerini çok üzmüştür. Hemşireler ; özellikli servis, YB. , ameliyethane , nöbet ödenekleri derken zaten bizden 2-3 kat fazla ücret almakta iken bir de bu ek gösterge ile bizden uçurum düzeyde fark almaları, hem hizmet yarışını ve barışını hem de zaten geçim sıkıntısı içinde olan bizleri daha da yeise düşürerek olumsuz
etkileyecektir. Halbuki sağlığın korunması , tedavisi ve geliştirilmesi bir ekip işidir ve hizmetin aksaksız yürümesi için de ekip üyelerinin, sosyalite yanında madden de birbirine denk olması gerekir. Ekipte yer alan hemşireler kadar hatta daha da yoğun çalışan diyetisyenler ve diğer sağlık lisansiyerlerine de 3600 ek gösterge verilmesi için gerekli düzenlemelerin acilen yapacağınıza inanıyor saygılarımı sunuyorum.

Genç Diyetisyenler Ekibi
www.gencdiyetisyenler.com 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.