CİNSEL TACİZ VE TECAVÜZLERİN CEZALARI ARTIRILSIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


ÇOCUKLARA TACİZ VE TECAVÜZLERE SON VERMEK İÇİN 

          Tarih 19 Şubat 2018’di. Çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüzlerle ilgili olarak günün hükümeti tarafından altı bakandan oluşan bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyon, gerekli araştırmayı yapacak ve sonucunu bir rapora dökerek hükümete, hükümet de onun ışığında hazırlayacağı cezaları artırıcı ve yeni önlemler almaya dönük yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunacaktı.

          Aradan sekiz ay gibi çok uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen ne yazık ki hâlâ bir şey yapılmış değil. Neyi bekliyoruz? Cumhurbaşkanı derhal Meclis'i harekete geçirerek söz konusu yasanın bir an önce çıkarılmasını sağlamalıdır. İsterse hemen olur. Aksi hâlde çocukların ah'ından hiç birimiz kurtulamayız.