82. İLİMİZ AKŞEHİR OLSUN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Tarih boyunca hep önemli bir yerleşim, ticaret, kültür merkezi olmuş, Bizanslılara, Romalılara, Friglere, Lidyalılara ev sahipliği yapmış Akşehir, Konya İli’ne bağlı bir ilçedir.  1442 km²’lik yüz ölçümü ile Konya’nın merkez ilçeleri dışında kalan ilçeler arasında en büyük ikinci ilçe olma özelliğini taşımaktadır.

Büyük Taaruz’un planlarının yapıldığı yer ve Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi Karargah Merkezi olması dolayısıyla Cumhuriyet tarihinde de önemli bir yer sahip olan Akşehir, Konya’ya 135 km uzaklıkta olup, 100 bine yakın nüfus potansiyeline sahiptir. Sadece nüfus itibariyle değil sanayi altyapısı, kültürel değerleri, turistik merkezleri, doğası ve tarımsal faaliyetleri ile de ön plana çıkan Akşehir, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte il olma mücadelesi vermiş, vermeye de devam etmektedir.

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sonrası köyler ve beldelerin mahalle statüsüne geçmesi ile bünyesinde barındırdığı mahalle sayısı 55′ e ulaşan Akşehir, Başta Nasreddin Hoca olmak üzere; Türk kültürünün kilometre taşı sayılan pek çok değere, Türk-İslam sanatı örneklerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu özelliği ile turizm yönünden cazibe merkezi olma özelliğini taşıyan ilçe, sadece kendi bünyesine değil çevre il ve ilçelere değer katan ekonomisiyle de önem arz etmektedir.

Akşehir’in patentli kirazı en önemli ihraç ürünü olarak ön plana çıkarken, vişne, çilek gibi ürünlerinin de dünya standartlarının üzerindeki kalitesi dikkat çekmektedir. Pancar ve haşhaş üretimi, tarımsal alandaki faaliyetleri arasında önemli yer teşkil eden ilçenin sanayi sektöründe de son yıllardaki atılımları göze çarpmaktadır. Otomotiv sanayinde, gıda sektöründe önemli fabrikalara sahip olan Akşehir, il olduğu ve dolayısıyla teşvik aldığı takdirde, daha çok yatırıma sahip olacak, çevre ekonomisine de katkısı artacaktır.  

Akşehir’in il olması Konya’nın üzerindeki yükün azalmasına vesile olacağı gibi hizmet aktarımı çift yönlü olarak daha verimli bir hale gelecektir. Bünyesinde bir üniversite barındırmasıyla fakültelere kaydolacak binlerce öğrenci, Akşehir’in ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimine çok büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde resmi kurum ve kuruluşların varlığı önemli büyüklükte istihdam sahası yaratacak, bürokratik işlemler açısından hem Konya’nın yükü azalacak hem de Akşehir halkı kilometrelerce yolu gitmek zorunda kalmayacaktır.

Coğrafi konumu, demografisi, kültürel birikimi ve ekonomik potansiyeli yönlerinden sıraladığımız tüm bu gerekçelerle Konya İli’ne bağlı Akşehir İlçesi’nin, “Akşehir” adıyla yeni bir il olarak kurulması öngörülmektedir. Ekli listelerde gösterilen ilçeler,  Akşehir etrafında coğrafi, ekonomik ve kültürel bütünlük arz etmektedir. 

 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

            MADDE 1- Konya İli’ne bağlı Akşehir İlçesi’nin İl yapılması düzenlenmekte, bu ile bağlanacak ilçe ve köyler, ekli (1) sayılı listede gösterilmektedir.

            GEÇİCİ MADDE 1- Merkezi İdare tarafından oluşturulacak kadroların, 60 günlük süre içinde oluşturulması, bu süre içinde çıkabilecek ihtilafların halihazır bağlılık durumuna göre sonuçlandırılacağı öngörülmektedir.  

GEÇİCİ MADDE 2- Yeni kurulan İl’de İl Genel Meclisi’nin oluşumu düzenlenmektedir.

GEÇİCİ MADDE 3- Yeni kurulan İl sınırları içindeki İl Özel İdaresi personelinin özlük hakları ile alacak ve borçları düzenlemektedir.

            MADDE 2-  Yürürlük maddesidir.

            MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

 

AKŞEHİR ADIYLA BİR İL KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1 – Konya İline bağlı Akşehir İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (1) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak üzere Akşehir adıyla bir il kurulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunla kurulan ilde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren geçecek 60 günlük süre içinde tamamlanır.

Bu süre içinde yeni kurulan il ve ile bağlanan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler halihazırda bağlılık durumuna göre yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 2-  Bu kanunla kurulan İlin il genel meclisi, merkez ilçe ile bu ile bağlanan ilçelerin hâlihazır il genel meclis üyelerinden teşekkül eder. İl genel meclisi valinin davetiyle toplanır, organlarını seçer ve bütçesini yapar.

GEÇİCİ MADDE 3-   Bu kanunla kurulan İl’e bağlanan ilçelerdeki il özel idaresinin bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya, muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren bu ilçelerin bağlandığı İl Özel İdaresine geçer ve bu tarihi takip eden 10 günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.

Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni kurulan İlin özel idaresi adına tashih ve tescil edilir.

Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memur ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü hak ve alacakları ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu ilçelerin bağlandığı İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır.

Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü hak ve alacakları halen bağlı bulundukları İl Özel İdaresince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan İl Özel İdaresince herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.

Bu Kanunla kurulan İlin Özel İdare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu İl`e bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere, halen bağlı bulundukları İl Özel İdaresince karşılanmasına devam olunur.

            MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

EK (1)

 

AKŞEHİR İLİ’NE BAĞLANAN BİRİMLER

Sıra No
Birim Adı
İlçesi
Bucağı
1
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
2
ALTUNTAŞ (B)


3
ADSIZ (B)


4
ATAKENT (B)


5
ÇAKILLAR (B)


6
DOĞRUGÖZ (B)


7
REİS (B)


8
YAZLA (B)


9
GÖLÇAYIR (B)


10
ENGİLİ (B)


11
ORTAKÖY (B)


12
KARAHÜYÜK (B)


13
ALANYURT


14
BOZLAĞAN


15
CANKURTARAN


16
ÇAMLI


17
ÇİMENDERE


18
DEĞİRMEN


19
GEDİL


20
GÖZPINARI


21
ILICAK


22
KARABULUT


23
ORTACA


24
SARAY


25
SAVAŞ


26
SORKUN


27
SÖĞÜTLÜ


28
ULUPINAR


29
ÜÇHÜYÜK


30
TEKKE


31
TİPİ


32
YAŞARLAR


33
YAYLABELEN


34
YENİKÖY


35
YEŞİLKÖY


 

 

 

 

 

 

 

ÇELTİK İLÇESİNE BAĞLANAN BİRİMLER

Sıra No
Birim Adı
İlçesi
Bucağı
1
MERKEZ
ÇELTİK
MERKEZ
2
ADAKASIM


3
BÜYÜKHASAN


4
DOĞANYURT


5
GÖKPINAR (B)


6
İSHAKUŞAĞI


7
KAŞÖREN


8
KÜÇÜKHASAN (B)


9
TORUNLAR


10
YUKARIALİÇOMAK


 

YUNAK İLÇESİNE BAĞLANAN BİRİMLER

Sıra No
Birim Adı
İlçesi
Bucağı
1
MERKEZ
YUNAK
MERKEZ
2
KOÇYAZI (B)


3
KUZÖREN (B)


4
PİRİBEYLİ (B)


5
SARAY (B)


6
SÜLÜKLÜ (B)


7
TURGUT (B)


8
ALTINÖZ


9
AYRITEPE


10
BÖĞRÜDELİK


11
CEBRAİL


12
HACIFAKILI


13
İMAMOĞLU


14
KARAYAYLA


15
KARGALI


16
KURTUŞAĞI


17
MEŞELİK


18
ODABAŞI


19
SERTLER


20
SIRAM


21
YEŞİLYAYLA


22
BEŞIŞIKLI


23
ÇABIRBAŞI


24
HACIÖMEROĞLU


25
HATIRLI


26
ORTAKIŞLA


27
ÖZYAYLA


28
SEVİNÇ


29
SİNANLI


30
EĞRİKUYU


31
HARUNLAR


32
HURSUNLU


33
KILLAR


34
KUYUBAŞI


35
YAVAŞLI


36
YEŞİLOBA


37
YIĞAR


 
 
 
 
 

 

TUZLUKÇU İLÇESİNE BAĞLANAN BİRİMLER

 

Sıra No
Birim Adı
İlçesi
Bucağı
1
MERKEZ
TUZLUKÇU
MERKEZ
2
ÇÖĞÜRLÜ


3
ERDOĞDU


4
GÜRSU


5
KONARI


6
KORAŞI


7
KÖKLÜCE


8
KUNDULLU


9
MEVLÜTLÜ


10
SUBATAN


11
TURSUNLU


 

DOĞANHİSAR İLÇESİNE BAĞLANAN BİRİMLER

Sıra No
Birim Adı
İlçesi
Bucağı
1
MERKEZ
DOĞANHİSAR
MERKEZ
2
AYASLAR (B)


3
BAŞKÖY (B)


4
ÇINAROBA (B)


5
DEŞTİĞİN (B)


6
KARAAĞA (B)


7
KOÇAŞ (B)


8
KONAKKALE (B)


9
YENİCE (B)


10
FURUNLU


11
GÜVENDİK


12
İLYASLAR


13
KEMER


14
TEKKE


15
UNCULAR


16
YAZIR


17
YAZLICA