Covid19'a karşı savaşan tüm sağlıkçıların Özlük Hakları yeniden düzenlensin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.


Covid 19, tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilsin.

Covid19'a karşı savaşan tüm sağlık çalışanlarının Özlük Hakları yasa çıkarılarak acilen yeniden düzenlensin. 

Hastalık durumlarında hak artırıcı düzenleme yapılsın. (Örn; Covid19'dan raporlu oldukları süre bordrolarından düşülmesin.) 

Ölüm durumunda ise süre ve yaş sebebiyle henüz kazanılmamış tüm emeklilik hakları en yüksek katsayıdan verilsin.

Daha önce ölenler çıkarılacak yasaya dahil edilsin.