Covid sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılsın. Vefat edenler şehit sayılsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.


Bu kampanya, Co-vid19 salgınında fedakarca görev yapan, sağlık çalışanı ve doktorların hastalanmaları, hayatlarını kaybetmeleri durumunda meslek hastalığına yakalanmış veya vefat etmeleri durumunda şehit sayılmaları ile ilgili yasal düzenlemenin biran önce hayata geçirilmesi için başlatılmıştır.