Petition Closed

Укинување на патарините во Македонија!

This petition had 8,894 supporters


"Укинување на патарините и воведување на "Вињета" би го олеснило движењето по Македонските патишта. Исто така драстично би се намалиле неподносливите гужви на наплатните рампи особено во периодите кога низ државата транзитираат туристи. Локалните патишта би се растеретиле од возила и камиони кои луѓето ги користат како алтернатива со цел да заштедат плаќање патарина. Вработените во патаринити би се прераспределиле како контролори и продавачи на вињети, со добро конципиран систем Македонија ќе стане главна крстосница на Балканот."Today: Vlad is counting on you

Vlad Gostivar needs your help with “contact@roads.org.mk: Укинување на патарините во Македонија!”. Join Vlad and 8,893 supporters today.