Salvemos ós Soutos - máis médios para combater a Vispa do Castiñeiro Dryocosmus kuriphilus

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


Dryocosmus kuriphilus, comunmente coñecida como Vispa do Castiñeiro, está a acabar cos nosos soutos dunha maneira galopante. Está a acabar coa produción de Castañas e acaba secando a arbore. En zonas como O Courel, é alarmante como avanza ano tras ano.  Tratandose de esta zona unha zona de gran importancia medioambiental e supoñendo un importante fonte de ingresos para a nosa xente. 

Por iso solicitamos á dirección xeral de ordenacion forestal, á Conselleria de Medio Rural e   Xunta de Galicia poña máis énfase en atallar esta praga. Tratándose da praga vexetal activa máis perigosa para a nosa zona. 

Que a Consellería de Medio Rural, medie co Ministerio de España e poñan máis recursos para ampliar a solta de Torymus .

Que persoal de Seaga (encargado das labores de campo), analicen o noso territorio, téndoo como prioritario por todo o arriba exposto.