Petition Closed
Petitioning Ministro de Educación José Ignacio Wert Ortega and 1 other

Consellera d'Educació de la CAIB i al Ministre d'Educació.: SOL·LICITAM la derogació del Decret de Llengües (TIL) i la retirada de la LOMCE

2,049
Supporters

La derogació del decret de Tractament Integral de Llengües (TIL) i la retirada del projecte de llei és important per evitar una involució de 40 anys en l'educació. Per preservar una llengua i una cultura pròpia de les Illes Balears i una educació amb igualtat d'oportunitats per a tothom.

Letter to
Ministro de Educación José Ignacio Wert Ortega
Consellera d'Educació de la CAIB Joana M. Camps Bosch
Palma, 19 d'abril de 2013

Des de l'escola pública, volem expressar el nostre mal estar per les propostes de llei del govern espanyol (LOMCE i Real Decret Llei de reforma de les pensiones aprovat el dia 22 de març) que afecten a l'educació i als funcionaris que hi fan feina.
Estam desencantats de les respostes que han obtingut les accions sindicals. Creiem que en el nostre col·lectiu ens manca més cohesió i esperit corporatiu. La majoria de nosaltres, les/els mestres amb l'excusa, mal entesa, de no perjudicar alumnes ni famílies, veiem com cada dia el desencís s'apodera de nosaltres i l'administració aprofita per desacreditar la funció docent:
Es suprimeix la llibertat de càtedra.
Es menysprea els/les mestres com a professionals de l'educació, ja no se'ns reconeix la nostre capacitat per avaluar i qualificar els nostres alumnes, han de ser unes proves externes qui els avaluï (revàlides a 3r i 6è de primària...).
Tornam a una escola sexista (escola de nins i escola de nines).
S'obri la possibilitat de què algunes persones només pel fet de ser nadius d'algun país que el nostre govern considera que té una llengua més prestigiosa socialment que la nostra, puguin esser contractats per impartir classes als centres (com ha succeït a la comunitat de Madrid).
Les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) es presenten com a substituts dels mestres de suport i compensadores de tota diferència.
S'augmenten les ràtios d'alumnes a les aules i s'uniformitza la diversitat.
...
A Balears l'executiu ha aprovat un Decret denominat TIL (tractament integrat de llengües); en aquest decret queda reflectida la intenció que la llengua pròpia de Balears passi a ser una mera anècdota i amb l'excusa de aprendre anglès i preservar modismes : mallorquí, eivissenc, menorquí, formenterer es deixa de banda la unió de la llengua per la qual treballaren lingüistes com en Moll.
Els tribunals de justícia condicionats pels partits polítics centralistes han forçat una situació dins els centres impossible de defensar pedagògicament, l'aprenentatge de la lecto-escriptura és convenient que és faci en la llengua vehicular del lloc on és viu, per facilitar la integració de tots en la comunitat on s'habita.
És molt preocupant que s'intenti desfer la immersió i normalització lingüística que durant anys i anys ha donat tan bon resultat, possibilitant una societat coneixedora tant del català com del castellà.
És evident que pretenen crear problemes sense que n'hi hagi cap.
El per què? L'estupidesa i la mala voluntat dels dirigents actuals no tenen límits i, per tant, som els ciutadans que hem de posar fites.
Naturalment no els permetrem una endemesa com aquesta, de cap manera!
El Govern Balear pretén que qualsevol matèria (educació artística, educació física, religió) es pugui impartir en qualsevol de les llengües que es poden estudiar al centre sigui anglès, català, castellà o alemany. Les matemàtiques i coneixement del medi seran impartides una en català i l'altre en castellà però només en el primer i segon cicle. Ens perdonareu però “POBRES NINS!” i per esser mestre quantes llengües s'han de parlar? (tres, quatre, cinc). I el President del Govern d'Espanya quantes llengües parla? I els ministres o el nostre conseller d'educació?. Quines àrees són les que queden per impartir en la nostra llengua triada pels pares?.
Són tantes coses, que ens sentim aclaparats i no tenim esma ni per reclamar tan sols un sou que ens han anat retallant cada any des que va començar la crisi i una jubilació que mantengui les condicions del pacte de Toledo, la reforma actual no només fa desaparèixer la possibilitat de jubilació anticipada per a la majoria de persones, sinó també una reducció significativa de la seva retribució.
Creiem que és important que les mares i pares, així com la societat en general conegui totes aquestes inquietuds.
Volem demanar-vos el vostre suport en una recollida de signatures per aturar aquestes lleis imposades a la comunitat educativa sense que hi hagi hagut cap diàleg.

F T started this petition with a single signature, and now has 2,049 supporters. Start a petition today to change something you care about.