Escolarización nos centros de educación especial a partir dos 21 anos

Escolarización nos centros de educación especial a partir dos 21 anos

Creada
3 de marzo de 2020
Dirigida a
Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional de Galiza
Firmas: 2591Próximo objetivo: 5000
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por PLATAFORMA ANPAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL -GALIZA

Á PLATAFORMA DE ANPAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE GALIZA que, ante a precariedade do Sistema para a Autonomía e Atención a Discapacitados dependente da Consellería de Política Social -falta de prazas públicas residenciais, de terapia ocupacional ,de centro de día e dunha atención específica para os usuarios entre 21 e 30 anos- , demanda a ampliación da escolarización nos centros de educación especial até os 30 anos como medida urxente para dar resposta, por parte da Administración Educativa, ás necesidades de desenvolvemento persoal e social d@s moz@s con discapacidade a partir dos 21 anos. Esto implicaría a modificación do decreto 229/2011 da Consellería de Educación que impide a súa escolarización .

Apoyar ahora
Firmas: 2591Próximo objetivo: 5000
Apoyar ahora

Destinatarios de la petición

  • Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional de Galiza