Escolarización nos centros de educación especial a partir dos 21 anos

Escolarización nos centros de educación especial a partir dos 21 anos

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
PLATAFORMA ANPAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL -GALIZA ha iniciado esta petición dirigida a Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional de Galiza

Á PLATAFORMA DE ANPAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE GALIZA que, ante a precariedade do Sistema para a Autonomía e Atención a Discapacitados dependente da Consellería de Política Social -falta de prazas públicas residenciais, de terapia ocupacional ,de centro de día e dunha atención específica para os usuarios entre 21 e 30 anos- , demanda a ampliación da escolarización nos centros de educación especial até os 30 anos como medida urxente para dar resposta, por parte da Administración Educativa, ás necesidades de desenvolvemento persoal e social d@s moz@s con discapacidade a partir dos 21 anos. Esto implicaría a modificación do decreto 229/2011 da Consellería de Educación que impide a súa escolarización .

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales