Respecte i compliment de la Llei 11/2016 de tinença i de protecció d’animals

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2.500!


Volem que la llei: Llei 11/2016 de tinença i de protecció d'animals, sigui aplicada com es va establir a la seva creació.

“Article 297. Maltractament dels animals
1. El qui maltracti amb crueltat un animal ha de ser castigat amb pena de presó fins a un any i multa fins
a 6.000 €.
2. L’abandonament d’un animal domèstic, domesticat o mantingut en captivitat, ha de ser castigat amb lespenes establertes al punt anterior.
3. Quan el maltractament causa la mort de l’animal o es realitza en un espectacle públic, el responsable ha de ser castigat amb pena de presó fins a dos anys i multa fins a 9.000 €.
4. El qui per imprudència greu causa la mort o danys molt greus a un animal, ha de ser castigat amb pena d’arrest i multa fins a 3.000 €.”

Només cal conneixer la llei i veure com s'ha aplicat. Vosaltres mateixos.

Casos tenim cada dia

La llei:  http://www.consellgeneral.ad/ca/activitat-parlamentaria/lleis-aprovades/llei-11-2016-de-tinenca-i-de-proteccio-d2019animals