Polo mantemento do profesorado da Escola Municipal de Música de Santiago de Compostela

Polo mantemento do profesorado da Escola Municipal de Música de Santiago de Compostela

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales

José Luis Murado ha iniciado esta petición dirigida a Concello de Santiago de Compostela y

A única empresa que se presentou ao proceso de licitación da xestión da Escola Municipal de Música de Santiago (Esproade SL), que se atopa a piques de gañar a adxudicación, ten excluída a subrogación do persoal docente e non docente que dende os últimos 15 anos ven desenvolvendo o seu traballo nesta institución. Non é admisible que despois do esforzo e dedicación por parte deste colectivo o que fixo que, agora mesmo, esta escola sexa un referente no ensino e aprendizaxe musical no Concello de Santiago de Compostela, se vexa obrigado a deixar o seu posto de traballo a partires do 30 de xuño.

Estamos con eles e témolo que demostrar. Asinade!!

Noticia en La Voz de Galicia

Noticia en El Correo Gallego

Esproade S.L.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales