Polo mantemento do profesorado da Escola Municipal de Música de Santiago de Compostela

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5.000!


A única empresa que se presentou ao proceso de licitación da xestión da Escola Municipal de Música de Santiago (Esproade SL), que se atopa a piques de gañar a adxudicación, ten excluída a subrogación do persoal docente e non docente que dende os últimos 15 anos ven desenvolvendo o seu traballo nesta institución. Non é admisible que despois do esforzo e dedicación por parte deste colectivo o que fixo que, agora mesmo, esta escola sexa un referente no ensino e aprendizaxe musical no Concello de Santiago de Compostela, se vexa obrigado a deixar o seu posto de traballo a partires do 30 de xuño.

Estamos con eles e témolo que demostrar. Asinade!!

Noticia en La Voz de Galicia

Noticia en El Correo Gallego

Esproade S.L.