Por melloras na Biblioteca municipal de Marín e habilitación urxente de locais de estudo para os estudantes marinenses.

Petición cerrada

Por melloras na Biblioteca municipal de Marín e habilitación urxente de locais de estudo para os estudantes marinenses.

Esta petición ha conseguido 157 firmas
Xuventudes Socialistas de Marín ha iniciado esta petición dirigida a Concello de Marín

Os mozos e mozas socialistas consideramos un gasto innecesario que o estudantes marinenses teñan que desprazarse a outras vilas para estudar, existindo en Marín os recursos necesarios para habilitar zonas para o estudo.

 

 

                                                                                       Marín, 9 de marzo de 2013

 

O pasado mes de novembro, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE e as Xuventudes Socialistas de Marín acordarmos solicitar ao Pleno do Concello de Marín a adopción dun acordo no que se aumenten por este concello os recursos da biblioteca municipal, se habiliten locais de estudo  en 2 espazos (coma mínimo) e se incremente o seu horario e o da biblioteca no período de exames. Ademáis instaron á Concelleira de Cultura a traballar pola mellora da Biblioteca municipal.  

 

As Xuventudes Socialistas de Marín consideramos que:

1- A biblioteca Vidal Pazos, quédase pequena xa para unha poboación de 26.000 habitantes e ante a crecente demanda e masificación deste servizo: nun único espazo, os estudantes se encontran coa xente que vai ler a prensa, os socios que van recoller e devolver os libros, os alumnos que van consultar manuais e os que queren estudar, o que fai que o barullo sexa constante e impida concentrarse nos estudos.

2- O Concello pode permitirse económicamente realizar contratacións para o mantemento de aulas de estudo, proba é a recente suba de salarios a algúns funcionarios afins ao PP.

3- Na actualidade o estudantado marinense enfróntase non só á modificación da Lei de Educación do Ministro Wert, á dilapidación do Consello Escolar do Concello por parte da nova Lei das Administracións Locais, e ás inexistentes reunións periódicas deste mesmo órgano no Concello de Marín, que demostran así o interese que ten o goberno do PP en coñecer e solucionar as necesidades e carencias dos estudantes, centros educativos e de ensinanzas da vila, ao que hai que sumar a carencia de medios que faciliten a súa formación e estudo.

4-  É de obriga por parte da actual Concelleira de Cultura buscar unha solución para que se poidan utilizar ou racionalizar os locais municipais existentes para que os estudantes de Marín poidan acceder a ter salas de estudo.

5 - Débese incrementar ó horario da Biblioteca de Marín en períodos de exames: decembro-xaneiro, maio-xuño e primeira quincena de xullo; segunda quincena de agosto, e setembro. Sen compararnos con outras bibliotecas, como fixo a Concelleira Beatriz Rodríguez, posto que a Biblioteca Pública de Pontevedra non é a única que ten a cidade do Lérez, polo que a demanda de ampliación de horarios da biblioteca municipal nesa cidade é normal que non exista.

6- Mellorar os recursos tanto bibliográficos (manuais de dereito, diccionarios, obras básicas da literatura universal...) coma loxísticos que se encadran tanto na planta inferior coma no salón de actos.

7- Dinamización do Telecentro municipal pois é toda unha oportunidade para a formación dos marinenses e dende a chegada ao goberno do PP está a infrautilizarse. 

 

Finalmente, os mozos e mozas socialistas queremos concluir facendo un chamamento á Concelleira de cultura e a alcaldesa, María Ramallo: “non se escuden no que os gobernos anteriores fixeron ou deixaron de facer, e fagan vostedes, pois non fan falla moitos recursos, os espazos os teñen. Existen instalacións municipais, que con xestión e racionalización poden permitir habilitar salas para que os estudantes poidan estudar, pois é vergoñento que a actual Concelleira de Cultura, que no seu momento demandou dende as Novas Xeracións do Partido Popular a creación de locais de estudo, agora que está no goberno non queira facelo. 

 

FAINOS CHEGAR AS TÚAS PROPOSTAS DE MELLORA! 

ASINA! PARTICIPA! COMPARTE!

 

 

 

 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 157 firmas

Comparte esta petición