Coğrafya Dersi Zorunlu Olsun ve Ders Sayısı Artırılsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Orta öğretim kurumlarında Coğrafya ders saatlerinin azaltılması ve üniversite giriş sınavında yapılan değişikliklerde Edebiyat ve Coğrafya birinci bölümünde (TM grubunda) soru sayısının 6 olarak yayınlanması kabul edilebilir bir durum değildir.
Coğrafya ders saatlerinin azaltılması ile ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin uzun vadede nesillerimizin devletine, milletine, ülkesine ve bulunduğu coğrafyasına olan bağlılığı ve güveni zayıflayacaktır.
Orta öğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde Coğrafya dersi zorunlu olmalıdır. Aksi halde ülkemizin çok önemli bir kesimini oluşturacak sayıya sahip gençlerimizin, yaşadıkları ülkenin jeopolitik konumunun önemini, yaşadığı toprakların zenginliğini, yer altı ve yer üstü zenginliklerini, bu zenginliklerin yarattığı maddi ve manevi katkıların değerini ancak iyi bir coğrafya eğitimi almamış nesiller olarak yetişmeleri kaçınılmaz olacaktır. Bunun önüne mutlaka geçilmelidir.
Gençlerimize günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen çevreyi koruma bilincinin kazandırılması mutlaka gereklidir, aksi halde doğa ile uyumsuz bir neslin yetişmesi ile ülkemiz çok büyük sıkıntılar yaşayacaktır.
Üniversite sınavlarındaki soru sayısının azaltılması silsile yoluyla ortaöğretim kademesinde öğrencilerin seçmeli ders seçiminde Coğrafya dersinin tercih edilmemesine, dolayısıyla ortaöğretimde coğrafya ders saatlerinin azalmasına, bu durum da Coğrafya öğretmeni istihdamının azalmasına yol açmıştır.
Soru sayısının azaltılması öğrencilerin Coğrafya dersine olan ilgiyi azaltacak; bu durum da Coğrafya bilgisi olmadan yetişecek mühendislerin, mimarların, doktorların, valilerin, hakimlerin, savcıların, farklı branşlardaki öğretmenlerin, değişik meslek gruplarının ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Coğrafya soru sayılarında yaşanan sıkıntı özel sektörde istihdam edilen coğrafya öğretmenlerini de olumsuz etkileyecek, ders saatlerinin azalmasına bağlı iş sözleşmelerinin sonlandırılmasına resmi okullarda ise TM Puan türünde derslerin seçildiği sınıflarda coğrafya dersi saatinin azalmasıyla coğrafya öğretmenleri için norm kadro sorunu yaşamalarına yol olacaktır.
Ülkemizde halen üniversitelerimizin 45 Coğrafya bölümünde yaklaşık on binin üzerinde lisans öğrencisi eğitim görmektedir. Soru sayılarından kaynaklanacak durum Coğrafyacı mesleğinin halen kabul görmediği ülkemizde sadece öğretmen olarak atanmayı bekleyecek on binlerce gencimizi de olumsuz etkileyecektir.
Bütün bu olumsuzlukların önüne geçilmesi, bakanlığımızın ders dağılımında yapacağı düzenlemelerle mümkündür.
Öncelikle
1-Üniversite sınavlarında Coğrafya soru sayılarının artırılması
2-Ortaöğretim kurumlarının her kademesinde Coğrafya derslerinin zorunlu hale gelmesi gerekmektedir.