POLA DEFENSA DO CENTRO FOTOGRÁFICO DE VIGO

POLA DEFENSA DO CENTRO FOTOGRÁFICO DE VIGO

Creada
9 de octubre de 2019
Dirigida a
cidadanía de vigo e Galicia y
Firmas: 6561Próximo objetivo: 7500
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Macarena Montesinos

         Queremos facer público o noso rexeitamento á decisión do Concello de Vigo de ceder á Deputación de Pontevedra o edificio que foi construido con fondos europeos para ser o Centro Galego da Fotografía.

         Todas sabemos, que a súa historia é a historia que acompaña a meirande gran parte dos centros e espazos culturais que se contruíron con Fondos Europeos: a deriva e o total abandono. Así, o Centro foi cambiando de denominación dende a inicial, Casa Galega da Fotografía, ata o desafortunado nome de Centro da Arte Fotográfica de Vigo, mais nunca se fixo público un proxecto que o definirá, agás que albergaría o Arquivo Pacheco e a colección  fotográfica que xeraron a Fotobienal de Vigo e a Sala dos Peiraos, está última nos almacenes do MARCO sen ningún tipo de uso.

         Cinco anos despois de iniciarse a construcción do edificio, aínda sen rematar o interior, usouse parte da pranta baixa para presentar, durante a campaña das eleccións municipais de 2015, unha mostra do arquivo Pacheco, sen o máis mínimo rigor. Unha vez rematada pechouse sen realizar ningún tivo de acondicionamento do interior para acadar  a anunciada finalización. A día de hoxe a fachada amosa o deterioro que o edificio esta a sufrir tras anos de abandono.

Desexamos solicitar ao Concello de Vigo, a realización dun proxecto para Centro de Fotografía e que se leve a cabo, cos seguintes obxetivos:

       1º  Promover e difundir a valiosa Colección de Fotográfica que posúe o Concello de Vigo, na que están representados as e os fotógrafos galegos e fotógrafas e fotógrafos dos máis relevantes do panorama fotográfico internacional.

     2º  Continuar o traballo realizado nas décadas dos oitenta e noventa por situar a Vigo como referente no campo da fotografía internacional. Este feito produxo a inmersión de artistas internacionais na cultura galega que promoveron, a través de proxectos realizados in situ, o espallamento e visibilidade da nosa cultura en xeral e da cidade de Vigo en particular.

     3º  Promover a investigación e visibilidade da fotografía histórica galega e dun xeito particular do Arquivo Pacheco, que concentra un século da historia da cidade de Vigo e non merece a situación de deixadez na que se atopa. 

     4º Potenciar a producción fotográfica galega, promovendo o seu estudo, exposición e divulgación.

      Galiza precisa un Centro específico de fotografía como existen noutros países, e a cidade de Vigo debería ser o seu enclave dada a importancia que tivo no eido fotográfico e que deberá de recuperar.

       O Centro de Fotografía non debe de conformarse con almacenar a colección debe de ser un centro vivo que dinamice a actividade fotográfica galega e que a sitúe no mapa do mundo.

 

ENGLISH VERSION

Vigo, October 3rd  2019

       We, the undersigned, wish to make public the fact that we reject how the Vigo City Council has given the Pontevedra Council rights to a building that was built with European funds and supposed to be the Galician Center for Photography.

       We all know that this story is part of the history of most centres and cultural spaces that were built with European Funds/Ministry of Culture (plan E.) Funds: a story of abandon and neglect. Thus, the Center would change names from the onset, going from Casa Galega da Fotografía (Institute of Galician Photography) to the unfortunate Centro da Arte Fotográfica de Vigo (Center of Photographic Art of Vigo). No project defining its purpose was ever made public except the fact that it housed the Pacheco Archives and the photography collection managed by the Vigo Fotobienal and the Sala dos Peiraos (currently left aside and stored away in the MARCO museum).

        Five years after the construction started, the interior is still unfinished. The ground floor was used to haphazardly present a sample of the Pacheco Archives during the municipal election campaigns of 2015. Once the campaign was over it closed doors without a word about completing interior spaces. To this day, the facade of the building displays the deterioration of years of neglect.

We would like to ask the Vigo City Council to create and carry out a project for the Photography Center with the following objectives:

      1º Promote and disseminate the valuable Photography Collection which the Vigo City Council currently possesses. This collection is a goldmine of Galician photographers as well as some of the most relevant photographers from the international photography scene.

    2º Continue the work accomplished in the eighties and nineties which placed Vigo on the map as a reference for International Photography. The immersion of international artists in Galician culture led to the promotion of our culture via projects on site which enhanced the visibility of our culture in general and of our city specifically, both abroad and locally.

        3º  Promote research and visibility of Historic Galician Photography and specifically the Pacheco Archives, a century of Vigo’s history, that do not deserve such negligence.

       4º Boost the production of Galician photography, promoting its study, exhibition and dissemination.

         Galicia needs a Center for Photography like the ones set up in other countries. Vigo is a prime location due to the importance it once held in the Photographic field. An importance it should regain.

       The Photography Center should be more than a warehouse to store a collection. It must be a dynamic center that invigorates Galician photography and puts it on the map again.

 

 

 

 

 

Apoyar ahora
Firmas: 6561Próximo objetivo: 7500
Apoyar ahora