CHP değişim ve umut kurultayı toplanmalıdır

CHP değişim ve umut kurultayı toplanmalıdır

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Osmanbahadir00@gmail.com ve tarafına Osman Bahadır bu kampanyayı başlattı

Mensubu/seçmeni olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi bizler için sadece bir siyasi parti şemsiyesi değildir. Anadolu insanının tam bağımsızlıkçı ruhu, haklı davasından her ne pahasına olursa olsun dönmeyişi, yurttaşlık bilinci, uygarlık yolunda kesintisiz devrim, laik Cumhuriyet, düşünce özgürlüğü, kadın hakları, eşit işe eşit ücret, beraber üretmek, hakça paylaşmak, demokrasi, hukuk devleti ve adalet,çalışan tezgahların musıkisi, tarlada başak demektir.  Biricik memleketimizi insanca, özgür yaşanabilir kılacak değerli varlığımız,örgütlü gücümüzdür. Hepimizin umududur. 

Yaşanan seçim süreçleri sonucunda rejim fiilen değişmiş ,sadece parti emekçilerinin değil geniş bir seçmen kitlesinin umudu ve enerjisi sönümlendirilmiştir.
Kurucumuz ve ilk genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün en zorlu koşullarda bile tartışmak, durum değerlendirmesi yapmak,başarıya ulaşmak için kongreler topladığını ve alınan kararları nasıl hayata geçirdiğini tam da bugünlerde parti yöneticilerine hatırlatmak isteriz.
Seçim sonuçları eşitsiz koşullarda yapılacak başka seçimlere hiç de hazır olmadığımızı göstermiştir. Yapılan hatalar için özeleştiri yapılmamış,toplu bir kabulleniş istenmiştir. Kazanan tarafın biz olduğumuz beyanı inandırıcılıktan uzaktır.
Hak ,hukuk ve adalet sloganı ile kilometrelerce yürüyen genel başkanı yolda yalnız bırakmayanlar olarak parti politikalarını tartışmak,altı oku özümsemiş ve parti tarihi ile barışık ,umut aşılayan yeni kadrolarla yeniden başlamak için olağanüstü kurultayın ivedilikle toplanmasını istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.