Adana, Ceyhan İsalı Köyü'ne Taş Ocağı İstemiyoruz

Adana, Ceyhan İsalı Köyü'ne Taş Ocağı İstemiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafına Duygu Nur DOĞRUDUR bu kampanyayı başlattı

Ceyhan İsalı Köyü'ne Taş Ocağı İstemiyoruz.

Taş ocakları hem insana hem doğaya  hem de çevreye zararlıdır.

Patlatma ile oluşan sarsıntı ve etkileri: Milyonlarca yıl süren erime sonucunda kireç taşları ve kayaların içinde su yolları, mağaralar oluşur. Bu çatlak/mağara sistemi yağış sularını kaynaklara, düdenlere, yeraltı sularına taşır. Taş ocağı işletmelerinde yapılan patlatmalar çatlak/mağara sistemini bozar, çökmeler su yollarının değişmesine, suyun derinlere kaçmasına sebep olur. Sonuçta su kaynaklarını kullanan çiftçiler ile yerleşim alanları ve diğer tesisler zarar görürler. Taş ocaklarındaki patlatmalar deprem etkisi de yapıyor. Taş ocağına yakın yerleşim alanlarındaki evlerin duvarlarında çatlamalar da olabiliyor.

Toz etkisi: Taş ocaklarında toz daima vardır. Tozu önlemek veya bastırmak için sözü edilen torba filtreler ve ıslatma yöntemleri ya hiç kullanılmaz veya pek bir işe yaramaz. Özellikle kurak yörelerdeki kireçtaşı ocaklarında toz kalkmasını önlemek için materyali ıslatmak gerekir. Ama su yetersizdir. Islatma suyu da hızla buharlaşır. Toz yerleşim alanlarında konu ile ilgisi olmayan insanların sağlığını olumsuz etkiler. Bitki yapraklarını kaplayarak solunumu ve fotosentezi engeller. Çiçeklenme döneminde döllenmeyi önler ve meyve oluşumunu azaltır.
Vadiler tahrip oluyor.

Taş ve çakıl ocaklarında çamurlu su sorunu: Kırma taş elde etmek için çakıl yatakları da kullanılmak istenmiştir. Çakıllı materyal, aradaki toz ve kil gibi çimento maddeleri yıkandıktan sonra kırıcıya verilir. Yıkama ile suya alınan toz ve kil dinlendirme havuzlarında çökeltilir. Çökeltme havuzları olsa bile tarım alanları arasında çamurun döküleceği yer yoktur. Yarı mermerleşmiş taş ocaklarında taşların kesilme işleminde açığa çıkan kireçli su vadiye bırakılıp, vadi tahrip ediliyor. Kazanılan para vadiyi tekrar eski haline getirmeğe yetmez.

Gürültü sorunu ve etkisi: Taş ocağı ve kullanılan araçların çıkardığı gürültü orada çalışanlar için sağırlık yaratabilecek ölçülerde. Taş ocaklarının yerleşim alanları yakınında açılması ve işletilmesi konu ile hiç ilgisi olmayan insanların da gürültüden zarar görmelerine sebep olmakta veya en azından rahatsız etmektedir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.