Can Dündar ve Erdem Gül Yalnız Değildir…

Kampanya Kapatıldı

Can Dündar ve Erdem Gül Yalnız Değildir…

Bu kampanya 178.820 destekçiye ulaştı
Kamuoyu, T.C. Başbakanı, T.C. Adalet Bakanı, Hakimler, Savcılar tarafına Nazan Gezer bu kampanyayı başlattı

Can Dündar ve Erdem Gül Yalnız Değildir

“Haber alma” temel insan hakkıdır. Gazetecilik suç değildir.

CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL’E ÖZGÜRLÜK!

 

Can Dündar and Erdem Gül Are Not Alone

“Right for information” is a basic human right. Journalism is not a crime.

FREE CAN DÜNDAR AND ERDEM GÜL!

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 178.820 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş