Bursa Kokuyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Osmangazi İlçesi Yenikent Mahallesinde 30 yıllığına projelendirilen ıı. Sınıf evsel katı atık depolama alanı olan Yenikent Katı Atık Depolama Alanı, 1995 yılında faaliyetine başlamış olup, 2025 yılına kadar kullanılması hedeflenmektedir. Bu süre içerisinde çevre sakinlerini bilinmeyen, çözülmeyen/çözülemeyen koku ile bezdirmektedir. 

Bu çöplüğün yarattığı olumsuzluklardan; Hamitler, Yunuseli, Bağlarbaşı, Akpınar, 1050 Konutlar Bölgesi, Yenibağlar, Emek, Geçit, Balat gibi mahallelerde yaşayan yüz binlerle insan etkilenmektedir. Hamitler çöplüğü artık iyice yerleşim yerleri içinde kalmıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği ilimizde evsel atıkların toplanmasından İlçe belediyeleri, bertarafından Büyükşehir Belediyesi sorumludur.
Yenikent Katı Atık Bertaraf Tesisinde su arıtılmadan çevreye bırakılmakta mıdır? Bırakılmıyorsa bu kokuya sebebiyet veren sorun yıllardır neden çözülememektedir?

H2S’in ölümcül etkisinden dolayı koku, kaynağından doğru şekilde ve yeterli kapasitede çekilerek koku arıtma sistemlerinde arıtıldıktan sonra atmosfere verilmelidir. Atıksu arıtma tesislerindeki koku proble­minden sorumlu başlıca bileşikler; hidrojen sülfür (H2S), organik sülfür bileşikleri (merkaptanlar, dimetilsülfür), amonyak/azot bileşikleri, diğer kokulu bileşikler (asitler, uçucu yağ asitleri vb.) ve endüstrilerden gelen kokulu bileşiklerdir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının  29314 sayılı atık yönetimi yönetmeliğine (1. maddenin 1. fıkrasının a bendi) ve ilgili mevzuata göre atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, çevre üzerinde olabilecek olumsuz etkilerini özellikle hava, toprak, yüzey suları ve yeraltı sularında emisyonlar sonucu oluşan kirliliği insan sağlığı için ortaya çıkabilecek riskleri uygulanabilir yöntemlerle önlemek ve sınırlandırmak olarak tanımlarken şehrin içinde duyulan aşırı rahatsız eden koku endişe vericidir. Arıtma esnasında dışarıya sızan bu koku doğru kontrollerin yapılmadığının göstergesi olabilir.

      İnsan ve çevre sağlığı için oldukça zararlı olması sebebiyle başta Bursa halkı olmak üzere tüm ülke vatandaşlarının konunun hassasiyetine gereken önemi vermeyi dileyerek herkese kokusuz, temiz hava, temiz nefes alabileceğimiz sağlıklı günlere dönüş yapmayı düşlemekteyim.Bugün Muhammed imzanı bekliyor!

Muhammed Kaba bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Bursa Kokuyor @bursabuyuksehir @Alinuraktas70». Muhammed ve imza atan diğer 3.048 kişiye katıl.