Doğrulanmış başarı

İZNİKTE KUDUZ KARANTİNASI KÖPEKLER BİLİNMEZE GİTMESİN

Bu kampanya 479 destekçi ile değişim yarattı!


Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen dağdaki bir tilkinin bir köpeği ısırması sonucu ortaya çıkan kuduz vakası nedeniyle, İznik Kaymakamlığı, ilçede bulunan bütün köpeklerin 6 ay süreyle karantinaya alınmasını emretmiştir. Söz konusu emir gereği belediye ekipleri sokakta başıboş dolaşan bütün köpekleri toplayarak mezbaha içersinde bulunan bir alana toplamıştır.

İznik'te bakımevi yok, kısırlaştırma yok, aşılama yok! Görevini yerine getirmeyen insanların suçunu yine masum hayvanlar çekiyor! Bu nedenle konu ile ilgili dilekçemiz şöyledir;

Kuduz ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı etkili çalışmalar yapmak İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU görevidir.

                "11.06. 2010 Tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun" 4 ve 43. maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan "BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK" gereği,  Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonlarının kuduza ve tüm bulaşıcı hastalıklara karşı başta AŞILAMA olmak üzere koruyucu tedbirler alma görevi vardır. Oysa İznik ilçesinde belediye başta olmak üzere konuyla ilgili görev atfedilmiş diğer kurum ve kuruluşların aşılama programı uygulamaması nedeniyle kuduz vakasına rastlanmıştır. Soruna çözüm olarak da bakımevi ve rehabilitasyon merkezi olmayan belediyenin sokak köpeklerini toplayarak karantinaya alması kararı alınmıştır.  Dileğimiz; bu olay neticesi ile İznik Belediyesi'nin kısırlaştırma-aşılama programının çevre sağlığı açısından ne denli önemli olduğunun anlaşılması ve hayvan rehabilitasyon merkezi kurmak üzere kollarını bir an önce sıvamasıdır. Bir diğer dileğimiz de, görevini yapmayan insanlar yüzünden ortaya çıkan kuduz vakası sonrasında karantinaya alınanan sokak hayvanlarının, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen hususlara dikkat edilerek, beslenme ve barınma koşullarının optimum düzeyde olduğu bir yerde bakımlarının sağlanmasıdır.

 

Makamınızdan;

 

                1. Kuduza karşı önlem alınmasını hükme bağlamış olan belirtilen hükümlerin yerine getirilmesinde görev ihmali bulunan komisyon üyeleri hakkında "Görev ihmalden" soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

                2. Belediye Veteriner İşleri Müdürü hakkında görev ihmalden soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

                3. Orman Su İşleri Müdürlüğü hakkında görev ihmalden soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

                4. İl Tarım Müdürlüğü hakkında görev ihmalden dolayı soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

                5. İlinizde bulunan sahipsiz hayvanların aşılanıp kısırlaştırılıp alındıkları yere bırakılması konusunda gerekli kurumların oluşturulması ve uygulanmasını talep ediyoruz.      

 

Ayrıca karantina suresince "tek bir hayvanın öldürülmesi" halinde valiliğiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz.        Bugün Gözde imzanı bekliyor!

Gözde Akyüz bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Bursa İznik Belediyesi ve Bursa Kaymakamlığı: İZNİKTE KUDUZ KARANTİNASI KÖPEKLER BİLİNMEZE GİTMESİN». Gözde ve imza atan diğer 478 kişiye katıl.