Petition Closed
Petitioning Cumhurbaşkanı Abdullah Gül and 1 other

Bu köprü Savaş köprüsü değil Barış köprüsü olsun. 3. köprünün ismi sevgi ve barışı hatırlatan Yunus Emre olmalı.

46,419
Supporters

Gelin şimdi bu isim üzerinde biraz düşünelim. Batıya doğru gelişen ve güçlenen Osmanlı Devleti tarihinde darbe ile babasını tahttan indiren, kardeşlerini öldürten ilk padişah YAVUZ SULTAN SELİM’dir.

Osmanlı’nın gücünü Doğu’ya çevirerek, o gücün kaynağı olan Türkmen halkı ve aşiretleri ile Osmanlı devleti arasında bir daha kapatılamayacak bir uçurum yaratmıştır. Osmanlı devletinin o güne kadar biriktirdiği tüm gücü kullanarak, devleti doğuya doğru genişletmiş ama kendisinden önce gittiği yere huzur ve mutluluk getiren Osmanlı geleneğini de altüst etmiştir. Osmanlının gittiği yere hak, huzur ve adalet götürme geleneğini kan, zulüm ve ızdırap götürmeye çevirmiştir. Daha da fenası bu huzursuzluğu kalıcı hale getirecek adımlar da atmıştır. Osmanlı devletine YAVUZ SULTAN SELİM’den sonra Anadolu halkı dirlik ve düzenlik yüzü görmemiş, oğlu Sultan Süleyman zamanında ortaya çıkan CELALİ İSYANLARI, SUHTE kalkışmaları Cumhuriyet devrine kadar Osmanlı’yı kemirmiş, yiyip bitirmiştir. KUYUCU MURAT PAŞALAR, EBUSSUD EFENDİLER, İDRİS-İ BİTLİSİ’ler bu dönemlerin ürünleridir.

Kısaca o zamana kadar, Osmanlı Devleti’nin gerçek bir imparatorluk olma yolunda biriktirdiği tüm gücü, bir anda harcayıveren YAVUZ SULTAN SELİM ‘den sonra da OSMANLI DEVLETİ bir daha iflah olmamıştır. Osmanlı devletinin kurucu ve itici gücü olan adalet, çoğulculuk ve barış YAVUZ ile bir daha onarılamayacak biçimde yaralanmış ve bir daha da Osmanlı devleti'nde bütünlük sağlanamamıştır.

Doğrusu 3. Boğaz Köprüsü’ne YAVUZ SULTAN SELİM adı takılınca, “Osmanlı Devleti’nin başına gelenler acaba Türkiye Cumhuriyeti’nin de mi başına gelecek?” Sorusunu sormaktan da kendimizi alamıyoruz.

Bunun aksine tarihimizin en önemli ve birleştirici şahıslarından biri olan YUNUS EMRE ismi bu günlerde oluşturulmaya çalışılan birlik, beraberlik ve "köprü olun" mesajına daha uygun ve tamamlayıcı olacaktır. Bu sebeple yapılacak 3. köprünün isminin YUNUS EMRE olarak değiştirilmesini talep ediyoruz.

This petition was delivered to:
  • Cumhurbaşkanı
    Abdullah Gül
  • T.C. Başbakanlık
    T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan


    Cemmedya started this petition with a single signature, and now has 46,419 supporters. Start a petition today to change something you care about.