Victory

Stop Dyrenes Beskyttelse velfærdsmærkning af mælk!

This petition made change with 1,051 supporters!


Denne underskriftsindsamling er iværksat af Kristian

Andersen og Chanett Babette Simonsen Sig NEJ til velfærdsmærkning af mælk. Vidste du at Dyrenes Beskyttelse har indgået aftale med Netto om velfærdsmærkning uden at deres krav om velfærd hos kalvene er accepteret? Tusindvis af kalve dør fordi Dyrenes Beskyttelse ikke sætter foden ned overfor De økologiske landmænd og detailhandlen. Vidste du at en ko skal tvangsinsimineres cirka en gang årligt og skal føde en kalv for at få mælk? Vidste du at ko og kalv maximalt får 24 timer sammen, selvom de knytter tætte bånd og amningen i naturen forsætter til kalven er cirka 6 måneder? I naturen forbliver ko og hunkalv sammen hele livet. Som bevidst forbruger har vi retten til at træffe velinformerede valg. Når jeg ser velfærdsmærkningen ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, så går jeg ud fra at der er stillet en række krav til dyrevelfærden hos den ko og den kalv som er "ofre" i mælkeproduktionen. Men sådan forholder det sig ikke: På Dyrenes Beskyttelse hjemmeside beskrives en række skrappe krav til velfærdsmærkningen, kaldet "de 5 friheder". Når forbrugere så køber en velfærdsmærket mælk tror vi automatisk at der stillet krav til producenter, som er dækkende for de 5 friheder - NATURLIGVIS rettet mod såvel ko som kalv. Men ifølge Dyrenes Beskyttelse har der IKKE været interesse fra producenterne og detailhandlen om at imødekomme disse krav omkring dyrevelfærd hos kalvene, og velfærdsmærkningen af mælk dækker derfor kun en række kompromisser i forhold til koens velfærd.  Velfærdsmærkningen er derfor direkte vildledende, fordi den ikke lever op til kravene i "de 5 friheder" beskrevet af Dyrenes Beskyttelse, og som Dyrenes Beskyttelse selv skriver er udgangspunktet for velfærdsmærkningen. Dyrenes Beskyttelse og Netto gør et stort nummer ud af at tyrekalvene ikke slås ihjel lige efter fødslen, men der er absolut ingen krav til kalvenes velfærd i velfærdsmærkningen. På Dyrenes Beskyttelses hjemmeside redegøres der for en lang række velfærdsproblemer der opstår ved tidlig separation mellem ko og kalv, hvilket fører til over-sygelighed og over-dødelig blandt malkekøernes kalve. 1. Det er problematisk at ko og kalv adskilles umiddelbart efter kælvning, da det er direkte mod koen og kalvens natur og derfor følelsesmæssigt stressende for begge parter. Undersøgelser viser at begge parter reagere med uro. Og andre undersøgelser viser at de skal gå sammen mindst fire døgn for at forebygge lav vægt, diarré og sociale problemer. Dyrenes beskyttelse har ikke stillet krav om at ko og kalv skal blive sammen mindst 4 døgn i velfærdsmælken. 2. Kalve af malkekøer har højere procent af dødsfødsler og tidlig død end andre kalve. Dette skyldes primært tre forhold; for lidt råmælk (for kort tid hos koen), lungebetændelse og diarré. Dette kan blandt andet forebygges via pattespand, da kalve har svært ved at drikke af trug og derved får for lidt næring og dør af sult. Pattespanden imødekommer også kalvens store suttebehov, så den ikke sutter på andre ting hvorved den pådrager sig infektioner, der fører til dødbringende diarré. Når Dyrenes Beskyttelse "redder" malkekvægets tyre-kalve, vil kalvene skulle flyttes til andre besætninger, da de fleste mælkebønder ikke har mulighed for opfedning af tyrekalve. Dette er i midlertid et velfærdsproblem, da undersøgelser viser at tidlig transport og sammenblanding af besætninger øger kalves tendens til sygdom og overdødelighed, da stressen og de fremmede mikroorganismer fører til lungebetændelser og diarré. Den energirige foder som opfedningen består af gør at 14 procent af danske kød-kalve udvikler leverbylder inden de slagtes. Af Dyrenes Beskyttelses velfærdsguider er der ingen initiativer i forhold til forebyggelse af ovenstående velfærdsproblemer. Der er anbefalinger, men ingen krav, på trods af at Dyrenes Beskyttelse påstår at der stilles SKRAPPE krav til velfærdsmærkningen af deres produkter. Velfærdsmærkning lever altså ikke op til "de 5 friheder" og er altså ikke transparent, men direkte vildledning. Stil krav til at Dyrenes Beskyttelse trækker deres velfærdsmærkning af mælk tilbage indtil landmændene og detailhandlen indvilliger i at imødekomme kalvenes velværdsbehov.Today: Kristian K is counting on you

Kristian K Andersen needs your help with “Britta Riis: Stop Dyrenes Beskyttelse velfærdsmærkning af mælk!”. Join Kristian K and 1,050 supporters today.