Petition Closed

Ben Tenedos Bozcaada,

Ne zaman canınız sıkılsa ve özgürlüğü arasanız koşup bana geldiniz. Koylarımdan serin sularıma girdiniz. Kekik kokan bağların arasında dolaşıp, Polente Feneri'nde bir kadeh şarapla gün batımını izlediniz. Ürkek gözlerle kirpiler, tavşanlar da sizleri izledi. Bir sonbahar akşamında evlerin bacalarından sokaklara yayılan yanmış kütük kokularını çektiniz içinize. Yakamozlar, samanyolu ve mehtap aşkı anlattı yüzyıllar boyu.

Ya şimdi! Üzerime yapılan bir imar planıyla yok edilmek üzereyim. Durdurun bunu! Bir ses verin! Bir imza verin!

Save Bozcaada, Save Nature

Whenever you get bored and wish for freedom, you go to Bozcaada, Tenedos. You dive into its’ cool water from its’ untouched bays. While you stroll around among its thyme-smelling vineyards and watch the sunset with a glass of wine from Polente Lighthouse, its’ porcupines and rabbits gaze you with timid looks. At an autumn night, you breath in the smell of the burned wood that spread from houses. Sea sparkles, milkyway and moonlight have been telling the story of love for hundreds of years through it.

 

Alas! Now, it is about to be destroyed by a master zoning plan. 

Letter to
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bozcaada İlçesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının durdurulması

Bozcaada bir doğal ve kentsel sit, tarımsal niteliği korunacak alan olarak tescil edilmiştir. Son yıllarda uluslararası platformda da adını duyurarak dünyanın en güzel 4. adası ve Avrupa'nın en iyi adası ilan edilen Bozcaada'nın korunarak gelişmesi sağlanmalıdır.
Ancak hazırlanan yeni 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının bazı hükümleri koruma hedefi ile çelişmektedir. Yine genel hükümler içermesi gereken 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kişiye özel ayrıcalık sağlayan maddeler bulunmaktadır. Ayrıca yönetmeliğe göre Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projeleri hazırlanırken idare tarafından, plan yapılacak alanda ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri yanında koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve etkilenen hemşehrilerin, plan oluşturulmadan önce ve sonra görüşlerinin alınması gerekirken, bu yapılmamıştır.
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı bu şekliyle onaylanırsa kıyıların yapılaşması, bağların turizme ve yapılaşmaya kurban edilmesi sonucunu getirecektir. Bu uzun vadede turizmin de göçmesine sebep olacaktır.
Yukarıda belirtilen nedenlerle, Çanakkale İli Bozcaada İlçesi 2025 Yılı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının durdurulmasını ve özellikle de yapılanma koşullarının Bozcaada tabiat ve kültür varlıkları ve ada ölçeği gözönüne alınarak yeniden düzenlenmesini talep etmekteyim.


Bozcaada is registered as a “protected site” as far as agriculture, nature and urban develeopment is concerned. Bozcaada, which got famous and became the 4th beautiful island of the world and the most beautiful island of Europe during the last few years, should develop with care.
However, some articles of the new 1/25.000 Environmental Plan is contradictory with the protection promise and aim. Although the new 1/25.000 Plan must include general provisions, there are articles which provide personal gains and privileges. Also, according to the regulations, during the preparation of Reconstruction Plans For Protection and Environmental Landscaping Projects, the administration should have received the opinions of related trade associations, non-governmental organizations, related departments of universities as well as households and business owners that live inside the protected site before and after the plan is created.
If 1/25.000 Environmental Plan is legalized with its’ current form, it is going to lead to the housing of shores and the destruction of vineyards for the sake of touristic facilities and housing. Thus, this will lead to the loss of agriculture -which is crucial for the islanders, loss of vineyard culture - a culture that has been the part of the island for thousands of years- immigration and the downfall of tourism on the island.
For the reasons stated above, I indent this signature for the prevention of 1/25.000 Environmental Plan of Bozcaada (Tenedos), Çanakkale -Turkey for 2025 and for the revision of the conditions for housing and construction with regard to the cultural and natural properties of Bozcaada (Tenedos) and the island's landscape.
Best regards,