Bodrum Belediyesi göreve! Kadın ve çocuk sığınağı nerede?

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Bodrum Yarımadası'nda günden güne artan erkek şiddetine rağmen kadın ve çocukların sığınabilecekleri bir sığınak bulunmamaktadır!

Bodrum Belediyesi stratejik eylem planı kapsamında, kadınlar için sığınak inşa edip işler hale getirmeyi ancak 2019 yılında gerçekleştirmeyi planlamakta.
(http://bodrum.bel.tr/ckfinder/userfiles/files/BODRUM-BELEDIYESI-STRATEJIK-PLAN-2015-2019.pdf - Sayfa:125)

Türkiye'de her gün 3 kadın, aile içinde ve kamusal alanda şiddete, taciz ve tecavüze maruz kalıyor ve öldürülüyor. Türkiye genelinde yapılan araştırma sonucu, kadına yönelik işlenen suç oranlarının yükseldiği iller bazında Muğla üçüncü sırada yer alıyor. Bodrum İlçesi de bu verilerin en başında gelmekte.

Ancak kadınların ve çocuklarının erkek şiddetinden derhal uzaklaşmalarını ve korunmasını sağlayan, yaşam hakları için yeni bir mücadele olanağı tanıyarak kendilerini savunabilmeleri ve kuvvetlenebilmeleri için sığınakların bulunmaması bu şiddeti dolaylı yollardan desteklemektedir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günün'de, kadınlara çiçek vererek, kahvaltı ve yemek organizasyonları yaparak kadınlar için güvenli ve korunaklı alanlar yaratmanız mümkün değildir!

Oysa bu kadınlara güvenli alanlar (Sığınak, Acil Danışma Merkezi, Cinsel Şiddeti Önleme Merkezi vb.) oluşturmak ancak Uluslararası Sözleşmeler nezdinde ve ulusal mevzuatlar doğrultusunda var olan sorumluluklarınızı gecikmeksizin gerçekleştirmek ile mümkündür.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun (Belediyenin görev ve sorumlulukları) 14. maddesinde belirtildiği üzere; "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.".

Bodrum Belediyesi'nin nüfusu 2015 verilerine göre 155.815'dir. Dolayısıyla Bodrum Belediyesi'nin yasa gereği bu zorunluluğu sabittir. Belediye'nin stratejik eylem planında ise bu projenin 2019 yılında tamamlanacağı planlanmış olup yerel yönetimin bu konuyu öncellemediğinin bir göstergesidir.

Sözde kınamalar ve sözde teselliler değil, somut kadın taraflı yerel yönetim ve yöntemler HAYAT kurtarır!

Bodrum, 08.03.2016

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği.