Başarı

Bodrum Belediyesi: Bodrum'da Yapımı Devam Eden Vouge Otel İnşaatı'nın Durdurulması

Bu kampanya 477 destekçi ile değişim yarattı!


Bodrum Torba Mahallesi sınırları içinde bulunan, tapu belgesinde ORMAN olarak nitelendirilmiş Usuluk Mevkii 3285 parsel; 1/100.000 ölçekli imar planında Milli Park olarak Bodrum Halkının hizmetine sunulmuş, kamu kullanımına açık tek alandır.

 

Bu alanın bitişiğindeki parselde, BYT firması Vouge Otel adı altında inşaat çalışmasına başlamış ve bitişiğindeki Milli Parka sahip olma çabasına girişmiştir.

 

Bu söz konusu kamusal alanın oldubittiye getirilerek, jet hızıyla yapılan nitelik ve plan tadilatlarıyla, kamunun kullanımından çalınma sürecini, kısaca sıralamak istiyoruz.

 

1-Kayıtlarda Mesire Alanı olarak geçen Mimari projenin hazırlandığı bu arazi; Milli Parklar Kanun ve Yönetmeliklerinde belirtilen yetki ve haklara istinaden tüzel bir kişiliğe 2005 yılında 49 yıllığına kiralanmıştır.

 

2-11/Temmuz/2011 tarihinde Milli Parklar Kanununun ilgili maddesine dayanılarak parsel; Mesire Alanı kapsamından çıkarılarak “Tabiat Parkı” olarak yeni bir niteliğe bürünmüştür.

 

3-2011 yılında tüzel kişilik el değiştirmiş yani devredilmiştir ancak kiralama şartları değişmemiştir. Usuluk Mesire Yeri, sonrasında tescil edilen ve devir sözleşmesinde adı geçen Tabiat Parkı; “kapı girişi, çadır, karavan ve genel saha temizliği işleri” içeren bir kiralamadır.

 

4-05/Ocak/2012 tarihinde bu parsel için yapılan, “Usuluk Koyu Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı” onaylanmıştır.

 

5-Bu plandan yaklaşık 9 ay sonra, “Usuluk Koyu Tabiat Parkı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” onaylanmış ve yürürlüğe sokulmuştur.

 

6-Usuluk Milli Parkı’nda ruhsat almadan başlayan inşaat faaliyeti Mimarlar Odası, Peynir Çiçeği Derneği ve Torba Derneğinin şikâyet dilekçeleri üzerine, Bodrum Belediyesince 10.EKİM.2012 tarihinde mühürlemiştir.

 

7-Bodrum Belediyesi bütün bu yaşananlar karşısında kamuoyu itirazlarına kulağını tıkayarak, 07.Kasım.2012 tarihinde bu yapılaşmaya her nedense ruhsat vermiştir.

 

**Bodrum Belediye Başkanlığı 06.02.2012 tarihinde Yüksek Mimar Şehir Plancısı Sadettin Gündüz’e yaptırdığı inceleme ile değişikliğin yasal prosedüre uygun olmadığı görüşünü almış olmasına rağmen yasal süreç içerisinde planlara itirazını yapmamıştır,

 

**1/100.000 lik plana uyumsuz olarak hazırlanan 1/5.000 lik ve 1/1.000 lik planlar askı süresince itiraz edilmesin diye çekmecelerde saklanmıştır,

 

**Mimarlar Odası itirazının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 4 gün gibi kısa sürede reddedilmesi ve gerekçeleri de sorgulanmalıdır.

 

Usuluk Tabiat Parkı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları; Anayasa’nın 169. maddesi, Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Milli Parklar kanunu ve imza attığımız doğal yaşamı korumaya yönelik uluslararası sözleşmelere aykırı planlardır.

 

“Koruma Amaçlı” adı altında yapılan bu planların korumamayı amaçlamasını kınıyoruz.

 

Kamunun kullanımına ayrılmış “Üstün Kamu Yararı” açısında orman olarak korunması gereken bu tabiat alanı, orman ve tabiat parkı niteliklerinin yok olmasına ve kamu kullanımına kapatılmasına neden olacak bir yapılaşma ile ticari amaçla bir kısım insanlara özel yaşam alanı olarak peşkeş çekilmektedir.

 

Verilen izinlerin yasalara uygunsuzluğu yanı sıra, bu izinleri alanların kural tanımaz uygulamaları ise daha da vahim tahribatlarla son bulmaktadır.

 

Milli Parklar Kanunu’nun 2.maddesinde Tabiat parkları;

 

Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçaları olarak tarif edilmiştir. Ve öyle kalmalıdır.

 

Kisse Bükü, Kara Ada, Cennet Koy, Usuluk Milli Parkı gibi Kamunun kullanımındaki alanların gasp edilmesini kabul edemeyiz. Elimizden alınmak istenen kamu alanlarımıza ilişkin hukuksal ve kamusal mücadelemiz sürecektir.

 

Kamu alanlarına yapılan tecavüzlerin durdurulmasını, Kanunlara aykırı bu plan ve uygulamaların düzeltilmesini, Usuluk Milli Parkının aynen korunmasını, yapılaşmanın durdurulmasını ve bu projenin iptal edilmesini istiyoruz.

 

Kamuoyuna saygılarımızla.

 

Çevreyi Savunmak Yaşamı Savunmaktır.

 

Mavi Yol GirişimiBugün Haydar imzanı bekliyor!

Haydar Kömürcü bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Bodrum Belediyesi: Bodrum'da Yapımı Devam Eden Vouge Otel İnşaatı'nın Durdurulması». Haydar ve imza atan diğer 476 kişiye katıl.