Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Yemekhane Zamları Geri Çekilsin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak yeni dönemde yine zam ile karşılaştık. Üniversite yemekhanesinde geçen sene 2.50 TL olan yemek ücreti 2018-2019 öğretim yılında %50 oranında bir zam yapılarak 3.75 TL'ye yükseltildi. 1 yıldan kısa bir süre içinde yemeklere %150 zam yapıldı! 2016-2017 yılında da 1.50 TL'den 2.50 TL'ye yükseltilmişti.

Ayrıca; yurtlara, yaz okulu derslerine, kütüphaneye geç kitap bırakıldığında kesilen ücretlere de düzenli olarak zam getirilmektedir. Bütün bu alanlara yapılan zammın karşısında burslara yapılan zam oranı kıyaslandığında aradaki uçurumu çok net görebilmekteyiz. 2007'den bu seneye kadar mezun transkriptleri de 5 TL iken , bu sene 15 TL yapıldı. Sadece öğrenciler değil, yeni mezun olmuş kişiler de bu sömürüden nasibini almaktadır.

Yapılan zamlar dışarıdan bakıldığında çok mühim değil gibi görünse de, bir üniversite öğrencisinin koşullarına ve zamların yarattığı bütün etkenlere göre değerlendirildiğinde öğrenciler için büyük bir yük oluşturmaktadır. 

T.C. Anayasası’nın 2. Maddesine göre Türkiye sosyal hukuk devleti ise Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrencileri olarak kamu hizmetlerinin kar hedefiyle değil toplumsal hakları gözeterek uygulanması gerektiğini ve yapılan zamlanların kabul edilemez olduğunu söylüyoruz. Parasız eğitim haktır, mevcut ücretlerin de kaldırılması gerekirken bir de üstüne her sene zamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bizler müşteri değil, öğrenciyiz.

Tüm öğrenci arkadaşlarımızı zamlar geri çekilene kadar sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun yaptığı yemekhane zamlarının geri çekilmesini istiyoruz.