"BİR KERE SEZARYEN VE HEP SEZARYEN OLMAK ZORUNDA DEĞİL." Sezaryenden sonra normal doğum (ssvd) için hastane şartlarının düzenlenmesini ve isteyen annelerin ssvd taleplerinin değerlendirilmesini istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.


(  ONCE C- SECTION BUT NO MORE !  Please Support Us and Sign Our Campaign.  Mothers ,who want to do VBAC, do not have enough supports and financial aids. We, as a group, have been trying to be aware of that VBAC is the right of mothers.)

Ülkemizde son yıllarda kadın doğum politikaları sıklıkla konuşulmaktadır. Siyasi irade doğumun koşullarını yeniden düzenlemeye çalışmaktadır.

Düzenleme sürecinde, doğum eyleminin bizzat şahidi olan kadınlar, anneler olarak haklarımıza yönelik beklentilerimizi açıklamak istiyoruz.

 

Bizler sosyal medyada bir araya gelmiş kadınlar, anneleriz.

Bizleri bir araya getiren neden, ilk doğumlarımızın planlı/gereksiz veya zorunlu olarak sezaryen doğum ile gerçekleşmiş olması ve ikinci/akabindeki diğer doğumlarını normal doğum yoluyla gerçekleştirmek istememizdir.

Sezaryen sonrası normal doğum hakkımızı “SSVD (sezaryen sonrası vajinal doğum)” kavram kısaltması ile ifade etmekteyiz.

 

TJOD ve Perinatoloji derneği ile Sağlık Bakanlığının ortaklaşa hazırladığı Doğum Eylemi Yönetim rehberi:

“Daha önce bir veya iki kez sezaryen ile doğum yapmış ve vajinal doğum için herhangi bir ek risk faktörü olmayan gebelere riskler ve yararlar (yukarıdaki belirtilen riskler) anlatıldıktan sonra planlanmış vajinal doğum önerilebilir.”[1] demektedir.

[1] T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, “Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi”, Ankara, 2010,http://www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M/25_01_2011_15_44_25.pdf, s. 33.

 

Amerikan Kadın Doğum Birliği (ACOG), Mükerrer sezaryenin SSVD’den daha riskli olduğunu ve birden fazla sezaryen geçmişi olmasının SSVD riskini arttırmayacağını belirtmektedir.[2]
[2] American College of Obstetricians and Gynecologists, Midwifery Today, No. 36, s. 47;

http://www.ourbodiesourblog.org/wp-content/uploads/2010/07/ACOG_guidelines_vbac_2010.pdf ;.

 

Gerek ülkemiz, gerek uluslararası bazı kurumların, çeşitli bilimsel araştırmalar ile destekledikleri “SSVD” ülkemizde mevcut ve rutin bir hak olarak gözükmekle birlikte, uygulamaya yansıyan tarafta var olan gerçek böyle değildir.

 

SSVD, Türkiye’nin büyük illerinde daha çok denenebilen; söz konusu deneme için gebe ve ailesinin daha fazla sağlık masrafına katlandığı, büyük özel hastanelerin sunduğu özel bir uygulama haline gelmektedir. Anadolu şehirlerinde, kamu ve küçük ölçekli özel hastanelerde gebeler SSVD’ye yönlendirilmemekte, SSVD talebinde bulanan gebelerin talepleri geri çevrilmektedir.

 

SSVD hakkının sağlanamamış olması aşağıdaki olumsuzlukları beraberinde getirmektedir:

 

-Kadınlar için temel insanı hak olan doğum hakkının ihlal edilmesi demektir.

-SSVD hakkına kavuşamamış kadınların yaşadığı bireysel, toplumsal; maddi, manevi kayıplar, hasarlar ülke sosyolojisini etkileyecek boyuttadır.

-Ülkemizde sezaryen doğum oranının yarısını mükerrer sezaryenler oluşturmaktadır. Bu durum kadın üreme ve genel sağlığı açısından riskler içermektedir.

-Sezaryen operasyonlarının neden olduğu sağlık harcamaları, sezaryen sonrası vajinal doğum harcamalarından yüksektir.  

-SSVD nüfus veya doğurganlık oranlarını doğrudan etkilemekte, SSVD hakkına sahip olamamanın ilerleyen  yıllarda ailelerin çocuk sahipliği oranını düşüreceği, demografiyi etkileyeceği gözlemlenmektedir.

 

SSVD hakkına kavuşma noktasında çeşitli çözüm önerilerimiz bulunmaktadır. Söz konusu öneriler doğum eyleminin tüm taraflarını ele almakta; vatandaş, devlet, sağlık sistemi/çalışanlarını birbirine destek olacak şekilde örgütlemeyi amaçlamaktadır. Oluşumumuz bu kanatlardan birinin eksikliği durumunda, normal doğum oranlarının artmayacağını aksine mevcut durumdaki gibi azalacağını düşünmektedir.

 

SSVD hakkına ulaşabilmek amacıyla hazırladığımız çözüm önerilerimiz aşağıda sıralanmaktadır.*

 

DOĞUM ALGISI

Kamu spotları, dizi gibi kitle iletişim araçlarında doğuma yönelik pozitif hikayeler anlatılması, doğum algısının değiştirilmesi

Gebe ve doğum eğitimleri

Özel eğitimlerin, eğitimcilerin desteklenmesi

Özel eğitim ücretlerinin sağlık sigortasından karşılanabilmesi

Kamu eğitimleri (özel girişimin ulaşamayacağı küçük şehirlerde, aile sağlığı merkezlerinde)

Dünyada daha yoğun olarak kullanılan, cerrahi herhangi bir müdahale yetkisi olmayan profesyonel doğum destek (doula/bibi) kadrolarının oluşturulması, doğum destekçilerinin serbest meslek kapsamına alınması)

 

GEBE ve BEBEK HAKLARI

Zaruri sezaryen gerektiğinde sakınca yoksa, doğum sürecinin kendiliğinden başlamasının beklenmesi

Doğumun aceleye getirilmeden akışına bırakılması

Doğumu hızlandıran müdahalelerden mümkün mertebe kaçınılması (rutin epizyotomi, suni sancı, vakum, fundal baskı)

Her bebeğin anne karnında doğum başlayana kadar kalma hakkına saygı gösterilmesi

Doğumda gebenin istediği gibi hareket edebilmesi, yürüyebilmesi, yerçekiminden faydalanması, kablosuz NST ve doppler cihazları ile gebenin ayakta kontrolünün desteklenmesi

 

DOĞUM MEKANI/DOĞUMHANELER

SSVD hastaneleri yapılması veya her ilde bir hastanenin SSVD’ye uygun hale getirilmesi,

Hastanelerin doğum birimlerinin mahremiyetine aşırı dikkat gösterilmesi

Doğumhanelerin/hastanelerin kapasite ve uyguladıkları prosedürlere göre A B C D şeklinde sınıflandırılması,

Doğum oranı yüksek, SSVD yaptıran, acil müdahale ekip ve ekipmanı mevcut olan doğumhanelere/hastanelere ödeme katsayısı getirilmesi

Doğumhanelerin temizliğine yönelik olarak gerek hizmet veren sağlık personelinin, gerek hizmet alan  kullanıcıların eğitilmesi

 

DOĞUMA EŞLİK EDEN SAĞLIK UZMANLARI / EBELER

Ebe eğitimleri (doğum eğitimi, psikoloji, iletişim eğitimleri)

Ebe yetkilendirmesi, ebelerin yeniden doğumun merkezine geçmeleri

Eski, emekli ebelere ulaşılması, doğuma yönelik bilgilerin derlenmesi, kitaplaştırılması

 

DOĞUMA EŞLİK EDEN SAĞLIK UZMANLARI / DOKTORLAR

Doktorların doğumda herhangi bir sorun anında devreye girmeleri, herhangi bir sorun yoksa doğumun ebe ve doğum destekçileri ile gerçekleştirilmesi

SSVD’ye ek ödeme katsayısı getirilmesi

 

Önerilere ışık olan bilgiler aşağıda yer alan kurum ve çalışmalardan derlenmiştir:

2006 senesinde kurulan, yüzü aşkın annenin ssvd yaptığı; ssvd hikayelerinin ve ssvd hakkında her türlü dökümanın bulunduğu yahoo ve facebook gruplarından

yahoo adres : http://health.groups.yahoo.com/group/ssvd/

facebook adres: https://www.facebook.com/groups/ssvd1/

 

İstanbul’da Çalışan Bir Grup Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının Doğum Şekli İle İlgili Görüş ve Önerileri başlıklı araştırmadan http://www.tjodistanbul.com/cesitli/dogum-sekli-ile-ilgili-gorus-ve-oneriler

Metin yazarı 

Zuhal TURNA