Sandık bazında fişlenmemize imkan vermeyecek bir uygulama talep ediyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Sandık bazında fişlenmemize imkan vermeyecek bir uygulama talep ediyoruz…

Ülkemizdeki seçimler ve referandumlar sırasında uygulanan, “Sandık bazında oy sayımı ve takiben ilan edilmesi” şeklindeki mevcut sistem, vatandaşlarımızın sokak, köy, site, lojman, hatta bina bazında, küçük kümeler halinde, siyasi tercihlerine göre fişlenmelerine yol açıyor.

Bu şekilde, başta “Gizli Oy, Açık Sayım Kuralı” olmak üzere, Anayasamızdaki ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki ilgili hükümler ciddi olarak ihlal ediliyor.

Seçimlerin ve/veya referandumların sonucunda farklı siyasi görüşlere oy veren bölgeler sıkıntı yaşamaktayken, tercihleri iktidar ile örtüşen bölgelerde ise; kamu hizmetleri konusunda ödüllendirmeler olabilmektedir.

Kısaca; çoğunlukçu demokrasinin olumsuz yanlarının sıkça tecrübe edildiği ülkemizde, “Cezalandırma veya Ödüllendirme Mekanizmaları” devreye girebilmekte veya girebileceği hissi zihinlerde yeşermektedir. 

Vatandaşlarımız, oy verdikleri siyasi tercihler üzerinden fişlenebilmekte, hak ve hizmetler üzerinden oluşabilecek mağduriyetlere gerekli zemin oluşmaktadır.

Böylece, vatandaşlarımızın hür iradeleri ile seçme ve oy kullanma özgürlüğü kısıtlanmakta ve istemedikleri tercihlere yönlendirilmektedirler.

Hür iradenin sandığa yansımaması, seçimlerin ve referandumların düzen içinde yürütülmesini engellemekte ve seçimin dürüstlüğünü de ortadan kaldırmaktadır.

Esas olarak; mümkün olan en geniş sayıda sandık, birlikte ve karışmış olarak, ve bilahare tek bir sandık bazında seçim sonucu tespitine hiçbir şekilde imkan vermeyecek şekilde sayılmalıdır.

Bu çerçevede, yaklaşan “Anayasa Değişiklik Teklifi İle İlgili Referandum” sırasında “Oy Sayım Merkezleri” kurulmasını ve vatandaşlarımızın verdikleri oylardan dolayı fişlenmelerine imkan vermeyecek şekilde bir uygulama yapılmasını Yüksek Seçim Kurulu’ndan talep ediyoruz.

Dilekçemiz; Anayasamızdaki “Madde 79 - Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi” çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu’na verilmiş olup; Anayasamız “Madde 67 - Seçme, Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Hakları” ve “Madde 90 - Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma” ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili; 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13 ve 14’üncü Maddeleri çerçevesinde değerlendirilmesi talep edilmektedir. 

Bir “Temel Hak” olan “Seçme ve Seçilme Hakkı”; dokunulamaz, vazgeçilemez, kısıtlanamaz, kısmen veya tamamen engellenemez ve örselenemez.

Konunun detaylarını ve çözüme yönelik önerilerimizi bu linkteki kapsamlı dilekçemizde görebilirsiniz.

Aynı konuda, Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermek isteyebilecek olan vatandaşlarımız için, Yüksek Seçim Kurulu’na hitaben bir sayfalık bir dilekçe taslağı da hazırlanmış olup, bu linkte mevcuttur.

Yüksek Seçim Kurulu’na 3 Şubat 2017’de yapacağımız resmi başvurumuz için desteğinize ihtiyacımız var. Kampanyayı imzalayarak ve sosyal medya hesaplarında #BeniSandıktaFişleme etiketiyle paylaşarak sesimizi duyurmaya yardımcı olabilirsiniz.

Saygılarımla,

Dr. Ali Mutlu KÖYLÜOĞLU

alimutlu.koyluoglu@gmail.com