Ben Burdur Gölüyüm! Kurumadan, Kurtarın Beni!

Ben Burdur Gölüyüm! Kurumadan, Kurtarın Beni!

8.102 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve

Bu kampanya neden önemli?

Burdur Gölü Kuruyor! Göl, son 35 yılda alanının üçte birini kaybetti, su seviyesi yaklaşık 12 metre düşmüş durumda.

Ben Burdur Gölüyüm! diyerek empati yapmanın ve harekete geçmenin tam zamanı. 1 imza çok şeyi değiştirebilir, geçmişte değiştirdiği gibi! Ayrıca, sosyal medyada #BenBurdurGölüyüm ve #BurdurGölüKuruyor etiketleri ile videonu çek, yazını yaz, paylaş, farkındalık uyandır! İnsanların Burdur Gölü'nün kurumaması için harekete geçmesini sağla!

Burdur Gölü’nün yaşatılması ve tekrar eski haline gelmesi için 2014 yılında Su Orucu ve Göle Yas kampanyalarını düzenleyerek büyük bir başarı elde etmiştik.

Çanakkale’den, Iğdır’a, Sinop’tan Hatay’a Türkiye’nin dört bir yanında, Viyana, Almanya, İngiltere, Fransa, İsveç, Amerika, Hindistan gibi birçok Dünya ülkesinde destek buldu ve yankı uyandırmış, sadece Change.org üzerinde 6478 imza toplamıştık. Çarpan etkisiyle yüzbinlerce insana ulaştık. Bu çalışmalar neticesinde; 2014 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından Türkiye’deki sulak alanların kurtarılması için acil eylem planı içerisine Burdur Gölü’nün de alınacağı haberini aldık. (www.change.org/suorucu)

Bu acil eylem planı 2017 yılında yürürlüğe girdiği halde ve Burdur Gölü günden güne kurumaya devam etti. Şu anda da plan dahilinde yapılan çalışmaların yetersizliği ve gölün kaderine terk edilmesi ülkemiz için üzücü bir durumdur.

Ben Burdur Gölüyüm kampanyası ile bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan ve tecrübelerden de yola çıkarak; unutulan Burdur Gölü’ne tekrar dikkat çekip, halk arasında bilinç oluşturarak gölün kurtarılmasına ilişkin kamuoyu oluşturmayı ve ilgili kamu kurumlarının harekete geçmesini sağlamayı amaçlamaktayız.

Burdur Gölü'nün kurtarılmasına ilişkin, konu ile ilgili karar verici kurum/kuruluş ve kişilerden şunları talep etmekteyiz:

-Burdur Gölü Havzası Eylem Plânı'nın acilen tekrar hayata geçirilmesi ve planın uygulanması konusunda gerekli yaptırımların ve kontrollerin sağlanması
-Tarımsal sulamalarda Burdur Gölü'nden çekilen su kullanımının kontrol altına alınması ve çitfçilerin damlama sulama sistemine teşvik edilmesi
-Burdur Gölü havzasında açılmış su kuyularının tespitinin yapılması ve su rezervinin üzerinde olan çekimlerin önlenmesi
-Burdur Gölü'nün kurtarılmasına ilişkin susuz tarım uygulamalarının yerelde tanıtılması ve teşvik edilmesi
-Kapalı havza olan Burdur Gölü'ne dışarıdan gerekli olan su takviyesinin yapılması (Kuruma süreci hızlıca devam ederse)

Desteğine ihtiyacımız var !

Ayrıntılı bilgi almak için; www.burdurgolu.org
www.instagram.com/benburdurgoluyum
www.twitter.com/burdurgoluyum
www.facebook.com/burdurgoluyum
__________

Burdur Gölü Neden Önemli?

Günümüzün büyük problemlerinden birisi olarak görülen küresel çevre sorunlarının içerisinde çok büyük bir önem teşkil eden su, yeryüzüne ve insanlığa hayat veren temel maddedir. Yine içerisinde bulunduğumuz dönemde artan Dünya nüfusu ve bilinçsiz üretim - tüketim anlayışları nedeniyle tatlı su kaynaklarımız gerek Türkiye'de gerek ise su zengini olarak bilinen Avrupa'da hızla azalmaktadır.

Örneğin: Dünyadaki suyun %97,5’i okyanuslarda ve iç denizlerde tuzlu su, %2,5’i tatlı su olarak bulunuyor. Bazı tahminler, 2050 yılından itibaren 3 milyardan fazla insanın su kıtlığı ile yüz yüze geleceğini gösteriyor.

●   Ülkemizin en önemli su kaynaklarından birisi olan Burdur Gölü de günden güne kuruma tehlikesi ile karşı karşıya ve çekiliyor.

●   Bunun sebeplerinin başında yanlış havza planlaması, civar köylerdeki hayvancılık ve sulama faaliyetlerinin Burdur Gölü’nden karşılanması geliyor.

●   Göl son 35 yılda alanının üçte birini kaybetmiş, su seviyesi yaklaşık 12 metre düşmüş durumda.

●   1970'lerde 274 kilometrekare olan yüzey alanının 2012 ölçümüne göre 149 kilometrekareye düştüğü belirlendi. Günümüzde ise bu rakam korkunç bir seviyeye ulaşmış durumda.

●   Burdur Gölü kuş varlığı bakımından Türkiye’nin en önemli göllerinden birisidir. 1997 yılı Ekim ayında gölde 26 bin 75 karaboyunlu batağan ve 252 bin 726 adet sakarmeke sayılmıştır. Göç sırasında çok sayıda kara sumru ve flamingo konaklamaktadır. Mahmuzlu kızkuşu, angıt, taş bülbülü ve kızılkiraz kuşu gölde üreyen önemli türler arasındadır. Günümüzde ise bu türlerin birçoğu şu anda gölde bulunmamaktadır.

●   Burdur için yaşamsal önem taşıyan göl, başta dikkuyruk olmak üzere 194 kuş türüne ve 10 tür sürüngene ev sahipliği yapmasının yanı sıra, sağladığı nem ve olumlu iklim koşulları ile çevresinde tarım ve hayvancılığın da verimliliğini sağlamaktadır.

●   Gölün kuruması ve bilinçsiz faaliyetler hem ekonomik hem de ekolojik, kalıcı sorunlar yaratmaktadır. Görüldüğü üzere bu sorun; hayvan hakkıyla, su hakkıyla, çevre ve ekolojik haklarıyla da yakından ilişkilidir. Ayrıca ekonomik nedenlerden insani ve kırsal kalkınmayla da doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda; son birkaç yılda kamu, sivil toplum ve Burdur halkı konu hakkında bilinçlenmeye başlamışlar ve çeşitli faaliyetler yürütmektedirler.

8.102 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.