Kampanya Kapatıldı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ RM HAYVAN BAKIM EVİ GÖNÜLLÜ YASAĞINA DUR DE!

Bu kampanya 1.287 destekçiye ulaştı


BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ Hayvan bakım evi RM MEDİKO ve belediyenin sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerinde gönüllü ile çalışılmasını istiyoruz. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliğinin, aşağıda ekte sunulan maddelerde görüleceği şekilde hükme bağlanmış olan bu hakkımızı, sahipsiz hayvanlara yönelik belediye çalışmalarına ve bakım evine girişimize yasak konularak
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ VETERİNERLİK İŞLERİ görevlilerince engellenmektedir.
Belediye görevlileri Yerel hayvan koruma gönüllüsü kartına sahip kişileri bildikleri halde, normal ziyaretçi saati uygulayarak çalışmamıza ve girişimize engel koymakta. Sokağımızdan topladıkları hayvanlar hakkında kesinlikle bilgi paylaşımı yapmayarak ve zor kullanmak şeklinde bir yaklaşım ile yasayı ihlal etmektedirler.
Gönüllülere yasak ve engel, sadece "hayvanların bakım evine götürülme bahanesi ile gizlice öldürüldüğü, orman ve ıssız alanlara atıldığı, bakım ve tedavinin yapılmadığı, hayvanların aç ve susuz bırakıldığı" bakım evlerine sahip belediyelerce baş vurulan, ahlaki olmayan yasa dışı bir uygulamadır. Saklanacak yasa dışı bir uygulaması olmayan belediyeler, yasak koyarak yasayı ihlal etmek yoluna gitmez, gönüllü katılımı ile sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarını sürdürürler.
Yasanın ihlal edildiği bu uygulamaya sebep olan görevliler ve Müdür ŞERİFE AYVERE ÖZMÜŞ hakkında soruşturma açılmasını, yasal hakkımızı kullanmamızın sağlanmasını, müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasa gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
Ek 1.... Hayvanlari Koruma Kanunu Uygulama yonetmeliginin Belediyelerin gonullulerle birlikte calismalari ile ilgili hükümleri:
Madde 7 - (1) Belediyeler;
a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,
b) Geçici bakım evine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakım evlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma
görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla gorevli ve sorumludur.

Ek 2.... MADDE 5 – (1) Orman Su İşleri İl Müdürlüğü görevleri ;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,
b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle
e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,

f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle.... sorumludurlar.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇESİ GÖNÜLLÜLERİBugün Kevser imzanı bekliyor!

Kevser Özcan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ RM HAYVAN BAKIM EVİ GÖNÜLLÜ YASAĞINA DUR DE!». Kevser ve imza atan diğer 1.286 kişiye katıl.