Svar snarest på klimaendringen ved å sette fornybar energi målet til 100 % innen 2050

Petition Closed

Svar snarest på klimaendringen ved å sette fornybar energi målet til 100 % innen 2050

This petition had 332,990 supporters
Started
Petition to
Statsminister i Norge Erna Solberg and

Why this petition matters

Menneskeskapt klimaendring er en av de største moralske utfordringer i vår tid. Den truer helsen både til vår planet og menneskeheten, spesielt rammer den de mest fattige og de mest sårbare. Den er en trussel mot våre barns framtid og mot alt vi er glad i. Det er derfor på høy tid for oss alle å våkne opp og å finne sammen i felles handling – i vårt lokalsamfunn, nasjonalt og globalt, og å vise større ansvar i vårt eget daglige liv.

Som samfunnsborgere, motivert av våre moralske verdier i tro og livssyn, erkjenner vi at det påhviler hver og en av oss en ufrakommelig plikt til aksjon mot klimaendringen.

Vi appellerer til dere som politiske ledere til å møte trusselen fra klimaendringene med det største alvor ved å sette et mål for fornybar energi på 100 % i 2050. Vi trenger dristige tiltak som dette for å holde den globale temperaturøkningen under det uakseptabelt farlige balansepunktet på to grader.

Vi oppfordrer dere innstendig til å fase ut karbon forurensingen, og å investere de nødvendige ressurser i en bærekraftig utvikling som kan gi oss en mer framgangsrik, inkluderende og balansert verden.

Vi forplikter oss selv til å gjøre vårt beste for å nå dette målet ved at vi tar på alvor det moralske ansvaret som det er å vise omsorg for vår verden og for hverandre, og ved at vi legger vekt på selv å leve et bedre og mere bærekraftig liv preget av større glede og harmoni.

La oss handle nå, med større mot og sammen, for å skape et bedre liv for alle!

 

Petition Closed

This petition had 332,990 supporters

Share this petition