Kampanya Kapatıldı

Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda Her Türlü İnsan Tahribatını Azaltın ve Ballıkayalar'ı Koruyun!

Bu kampanya 5.297 destekçiye ulaştı


ballıkayalar tabiat parkı 1. derece doğal sit alanıdır.

buna karşın içinde akan dere gebze organize sanayi sitesinin atıkları yüzünden zehirlenmiş, civardaki ağaçlar yapılaşmaya kurban verilmiştir.

bugün ise, tabiat parkını korumaktan sorumlu olanlar, 1. derece doğal sit alanını ticari bir işletme gibi görmekte ve mutlak koruma alanının taşıyamayacağı kadar çok sayıda insanı buraya çekebilmek için seyir terasları, yollar ve köprüler yapmak istemektedir.

daha vahim olanı ise istanbul ve kocaeli bölgesinin en önemli doğal alanlarından birisi olan vadide baraj yapımı planlanmış ve 3. köprünün bağlantı yollarından birisinin tabiat parkının tam ortasından geçiyor olmasıdır.

sayılan insan etkilerinden herhangi birisinin tabiat parkında gerçekleştirilmesi, 1995 yılında korunması için doğal sit ilan edilmiş alan için büyük bir yıkım demektir.

ballıkayalar tabiat parkı'nı koruyalım, doğal hayata insan kaynaklı etkileri en aza indirelim...Bugün Özgür imzanı bekliyor!

Özgür Kayacık bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda Her Türlü İnsan Tahribatını Azaltın ve Ballıkayalar'ı Koruyun!». Özgür ve imza atan diğer 5.296 kişiye katıl.