Balıkesir Havran Tepeoba Bakır ve Molibden Madeni Kapandı. Bu Alan Rehabilite Edilmeli.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Havran Tepeoba BAKIR VE MOLİBDEN Madeni Kapandı.

Özdoğu İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Kuzey Ege Bakır İşletmeleri A.Ş. tarafından yürütülmekte olan Havran Tepeoba Bakır ve Molibden Zenginleştirme Tesisi, maden cevherinin tükenmiş olması nedeniyle faaliyetlerini sonlandırdı.

1439 hektarlık ruhsat alanında faaliyet gösteren şirket, 2007 yılında ruhsat alanını ihale ile satın aldı, 2008 yılında işletme ruhsatını, 2009 yılında ÇED Olumlu kararını, 2010 yılında işyeri açma ve çalışma ruhsatını aldı. 2010  yılında ise cevher çıkarma ve stoklama faaliyetine başladı.

Şirketin maden alanını bulduğu gibi bırakması, yani rehabilite etmesi gerekiyor. Ciddi bir maliyet getirecek olan rehabilitasyon işleminden ve bu sorumluluğundan kaçmaması için bizler de takipteyiz.

Atık havuzunun doldurulacağı ve üzerine nebati toprak serilerek ağaçlandırılacağı, açık ocakların, yani cehennem çukurlarının ise olduğu gibi bırakılarak, orman yangınlarında tedbir amacıyla gölet oluşması sağlanacağı ya da katı atık depolama sahası olarak kullanılacağı öğrenilmiştir.

En kısa zamanda Tepeoba Maden alanı eski haline gelemese de REHABİLİTE edilmesini sağlamak için siz de imzalayarak destekte bulunabilirsiniz.