Baixem les ràtios a l'educació JA! #MenysRàtiosMésQualitat

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 7.500!


Els tancaments d’aules a P3 i la sobresaturació a les aules de secundària són fruits de dues decisions polítiques preses durant la darrera dècada:

  • La manca de planificació educativa per entomar la reducció demogràfica als primers anys d’escolarització i el gran increment a l’educació secundària, tant obligatòria com postobligatòria, deixant la decisió a les lleis del mercat.
  • Les brutals retallades en els pressupostos destinats a l’educació, que han comportat deixar d’invertir a Catalunya prop de 3.700 milions d’euros en els darrers 6 anys, el que representa gairebé el pressupost sencer d’un any. 

En defensa de la qualitat educativa del sistema català, les persones sotasignats sol·licitem als grups parlamentaris catalans que, de forma immediata, elaborin la normativa corresponent per tal de reduir les ràtios de les aules catalanes gradualment, començant el curs vinent.

Així, a les noves aules d’infantil i primària, el màxim nombre d’alumnes haurà de ser de 20, a les de secundària obligatòria 25 i a les de postobligatòria, 30,amb tots els desdoblaments necessaris per garantir la qualitat i la seguretat. Pel primer cicle de l’educació infantil també s’ha de produir una reducció de la ràtio, en la línia de les recomanacions europees, fins a aconseguir 6, 9 i 15 alumnes per nivell. Igualment, el nombre d’alumnes a les aules dels Centres d’Educació Especial i als diferents Serveis d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, s’ha de reduir respecte dels actuals.

Aquestes ràtios d’alumnes han de servir per millorar la qualitat educativa que es presta als nostres centres i per ajudar a implementar una veritable escola inclusiva.

Una reducció de ràtios que també s’haurà de veure reflectida als menjadors escolars, que ara mateix no està recollida a cap normativa general, i que hauria de limitar el nombre d’alumnes per educadora en funció del cicle escolar.