Petition Closed

Her canlının yaşam hakkı vardır. Hiçbir şekilde yeterli bakımın olmadığı, hastalıktan dolayı ölme riskinin olduğu yeterli beslenmenin olmadığı bir yerde canlılar kapalı tutularak yaşamlarını devam ettirmekten alı konulamaz. barınaktaki canlar çok kötü durumdalar, hastalık kol geziyor. verilen kuru mama küçük yavru köpeklerin beslenmesine uygun değil, yiyemedikleri için aç kalıyorlar. barınağın durumu derhal iyileşmeli hayvanlara özellikle küçük yavrulara uygun yiyecek verilmeli orada ölüme terk edilen hayvanların tedavisi acilen gerçekleşmelidir. ne olur bu canlara sırtınızı dönmeyin onları ölüme terk etmeyin, bi imzayla siz de destek verin. onların kurtarıcısı olun

Letter to
İSTANBUL/B.evler Barınağında Yardımınızı bekleyen canlar.
Barınaktaki ölümler engellenmeli, koşullar düzelmeli