Petition Closed

Det är viktigt för alla dem som har flytt från politiska islams förtryck. Från Sharialagars våldsamma och barbariska handlingar mot människorna och att inte behöva bli påminda om det igen.

Letter to
Ex- Muslimer i Sverige Gruppen för ett gemensamt samhälle
Böneutropet är ett tvångsingrepp i tillvaron för de människor som inte ber och strider därmed mot andras frihet. Böneutropet är inte bara ett ljud. Det är en propaganda som upplevs förnedrande för många människor, en provokation som strider mot andra människors tro eller icke-tro.

Religionens regler och seder i dagens modernitet har blivit villkorade av medborgarnas jämlikhet och frihet. När en 9 årig flicka inte får gifta sig i dagens Sverige. När barnen inte får agas. När tvångsgifte och månggifte är förbjudet. När sex och samlevnad och simundervisning är alla barns rättigheter. När man inte får slakta djur enligt religionens ritualer. När könsstympning är förbjudet. När barnarbete är förbjudet. När en vuxen varken får gifta sig eller ha sex med en minderårig. När man inte får störa grannarna med hög musik, då bör man helt enkelt inte få störa omgivningen med böneutropet heller, som för många symboliserar och påminner om dessa medeltida och avskyvärda företeelser.

Ex- muslimer i Sverige started this petition with a single signature, and now has 481 supporters. Start a petition today to change something you care about.