Xocali ve 20 Yanvar hadiselerinin fəal iştirakçıları olan Rus ordusunu istəmirik

Xocali ve 20 Yanvar hadiselerinin fəal iştirakçıları olan Rus ordusunu istəmirik

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Azərbaycan xalqi tarafına Metanet Alizade bu kampanyayı başlattı

Bu kampaniyanı başlatmaqda əsas məqsəd Rus ordusun Azərbaycan torpaqlarından çixarılmasına gördüyümüz zəruriyyəti sərgiləməkdir.Xocali faciyəsinin ve 20 Yanvar qətliyamının fəal iştirakçısı olan Rus ordusunun Azərbaycan torpaqlarında yeri yoxdur.Əlini vətəndaşlarımızın qanına bulayan Rusun sülhünə inanmır və narahatliğımızı bildiririk.Rusların gəlməsini biz xalq olaraq istəmədik.Ancaq getməsini xalq olaraq birlik nümayiş edərək istəyə bilərik.Gələcəyimizi indidən qoruyaq!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.