Sumqayıt Dövlət Universitetində imtahanları ləğvi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.

1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Hər kəsə məlum olduğu kimi mövcud vəziyyətlə əlaqədar vətəndaşların müəyyən problemləri və çətinlikləri vardır. Məlum səbəblərdən dərslər tələbələrə bir müddətdir ki, online şəkildə tədris olunur. Lakin online təhsil bizim üçün ilkdir və bunun üçün şəraitin olmaması tələbələri sarsıdır. Təhsil Nazirliyi qeyd etmişdir ki, hər kəs fərqli bölgədə olduğuna görə online dərslərə qoşula bilmir və məcburi deyildir.
Necə ki, bir çox universitetlər imtahanı ləğv ediblərsə, 4cü kurs tələbələri imtahan vermədən diplom alacaqlarsa, biz də Sumqayıt Dövlət Universiteti tələbələri olaraq imtahanlardan azad olmaq istəyirik. Çünki biz də tələbəyik və eyni hüquqlara sahibik. Zəhmət olmasa imtahanların ləğv olunması ilə bağlı məlumatı təsdiq edəsiniz.Tələbələrin vəziyyəti nəzərə alınsın, onlara bu semestr bağışlanılsın və tələbələr imtahansız növbəti kursa keçirilsin.